Společné laboratoře mají mezinárodní akreditaci


V dnech  25. až 30 června  2010  proběhl závěrečný audit  Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na oddělení společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod. Po náročné a několikaleté přípravě a velmi přísném posledním auditu byla akreditace pro získání mezinárodní

normy ISO 15189  oddělení přidělena.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na kvalitu a způsobilost zdravotnické laboratoře. Služby zdravotnické laboratoře jsou jedním ze základů péče o pacienta a laboratoř musí být připravena  splnit požadavky klinických zdravotníků, kteří jsou odpovědní za léčbu pacientů. Náplň práce laboratoře je široká - zahrnuje organizaci příjmu, identifikaci a přípravu pacienta, odběr, dopravu, skladování, zpracování a vyšetřování klinických vzorků, ověření, interpretaci a předkládání výsledkových protokolů a poradenskou činnost. Zahrnuje také hodnocení bezpečnosti  a etiky práce zdravotnické laboratoře.

Tento proces je trvalý a zahrnuje pravidelné kontrolní audity, které probíhají 1x ročně. Jejich náročnost bude mít vzestupnou tendenci a bude mít vyšší nároky nejen na personál, ale i na vybavení  laboratoří. 

 

Výhody ISO 15189:

*                               Celkové posílení stávajícího systému řízení laboratoře.

*                               Plnění požadavků kliniků a pacientů a zvyšování jejich spokojenosti.

*                               Zvýšení hodnoty laboratoře.

*                               Zlepšení image laboratoře.

*                               Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.

*                               Zvýšená ochrana zdrojů.

*                               Zvýšená ochrana dat a informací.

*                               Lepší interní komunikace.                                                                                                                                                                                                             Mgr. Petra Černo, ticková mluvčí NHB