Prádelna


vedoucí prádelny:

Václav Meloun
telefon: 569 472 251
e-mail: vaclav.meloun@onhb.cz

Vedoucí prádelny odpovídá za spolehlivý chod prádelny, řídí provoz prádelny s ohledem na potřeby nemocnice a na  uzavřené smluvní vztahy. Zajišťuje efektivní využití technického vybavení prádelny všech technologických postupů s ohledem na dodržování hygienických předpisů BOZP a PO. Odpovídá za dosažení optimálních nákladů a ceny za vyprání prádla.  Zajišťuje provoz textilního skladu a přípravu všech podkladů pro fakturaci  praní prádla smluvním partnerům.

Pohled do prádelny

Kde nás najdete?

Prádelna Nemocnice Havlíčkův Brod se nachází v budově č. 16 , 1.nadzemní podlaží.

V květnu 2005 proběhlo hodnocení naší prádelny firmou Ecolab Hygiene s.r.o., Brno (textilní zkušební laboratoř akreditovaná ČIA).
Výsledek dle podnikové normy PNJ 594-80-2002-2, TZÚ Brno znázorňuje následující tabulka.

ukazatel

požadavek pro výbornou jakost

hodnocení vzorku po 50. praní

bělost

min. 135 %

134,90%

odstínová odchylka

max. 1,5 %

0,90%

obsah popela

max. 1 %

0,13%

ztráta pevnosti

max. 20 %

25,00%


Jak vyplývá ze závěrečného hodnocení firmou Ecolab, je interpretace výsledků  pro námi současně používanou technologii praní velmi příznivá. Vysoká bělost znamená okamžitý přínos při subjektivním hodnocení ze strany našich odběratelů. Obsah popela je pod povolenou normou, což znamená dlouhodobý přínos v podobě prodloužení životnosti prádla našeho i našich zákazníků. Dodržena byla i doporučená ztráta pevnosti pro praní nemocničního prádla.

nahoru