VZ/14/2010


lupa_M_120_M_120.jpg


soubor výzvy            

příloha č. 1     
příloha č. 2   

Označení: VZ / 14/ 2010
Předmět: Nabídka na odstranění závad z revize rozvodů medicinálních plynů
na operačních sálech 1-4 v NHB
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 9.7.2010
Termín podání nabídek: 16.7.2010 ve 12:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Josef Tvrdý
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů:

Daniševský s.r.o., MZ Liberec a.s.

Vybraný uchazeč: Daniševský s.r.o.
Celková suma: 283.550,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

26.7.2010
Termín ukončení plnění: 30.7.2010
Poznámka: