Zdravotní klaun navštěvuje nemocnici každý měsíc!


Zdravotní klauni pravidelně přináší smích a radost hospitalizovaným dětem. Za dětskými pacienty v naší nemocnici jezdí již několik let. Dříve navštěvovali naši nemocnici 2krát až 3krát do roka, nyní přijíždějí každý měsíc. V současné době se děti mohou každý měsíc těšit například na doktora Traktora, doktora Bláhu nebo sestru Anestézii Neškodnou. Zdravotní klauniády probíhají pro každé dítě individuálně na pokoji a podporují psychickou pohodu pacientů.

V současné době je o.s. Zdravotní klaun v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Zdravotní klaun navštěvuje pravidelně 55 nemocnic v Čechách a na Moravě. 75 zdravotních klaunů rozesměje ročně více než 70.000 malých pacientů. Nově navštěvují klauni také seniory a geriatrické pacienty. Většina nákladů je hrazena z darů firemních a individuálních dárců.

Více na :  www.zdravotni-klaun.cz