Dopravní omezení v areálu nemocnice


K dopravnímu omezení v areálu nemocnice dojde od pátku 11. do pondělí  21. června 2010. V areálu na tuto dobu ubude parkovacích míst! Dopravní situace bude ztížena průjezdem městské hromadné dopravy!

Od 11. června 2010 bude Husovou ulicí - přes areál Nemocnice Havlíčkův Brod - projíždět městská hromadná doprava a to v obou směrech. Autobusy budou projíždět od hlavní závory, přes areál nemocnice a vyjíždět budou přes závoru u budovy RZS. Proto se bude daného úseku týkat dopravní omezení - zákaz zastavení a stání. Tím ubude parkovacích míst v areálu nemocnice. Dodržování dopravního značení bude hlídat v daném úseku  Městská policie Havlíčkův Brod. Chtěli bychom tímto požádat pacienty, aby do areálu vjížděli jen v nutných případech a své vozy parkovali na parkovišti v Rozkošské ulici. Taktéž vozidla, která vezou pacienta na ošetření, nechť prosím pacienta dopraví k ošetřujícímu lékaři a následně opustí s vozem areál nemocnice.
Tuto situaci si vyžádaly stavební úpravy, které probíhají ve městě Havlíčkův Brod. Věříme a doufáme, že naši pacienti tuto situaci pochopí a vytvoří svým chováním podmínky pro plynulost městské hromadné dopravy. Zároveň žádáme o opatrnost při projíždění a procházení areálem nemocnice zejména v místech, kde budou autobusy projíždět. 
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petra Černo, tisková mlučí NHB, tel. 604 475 082