Další ocenění pro emeritního primáře dětského oddělení


Emeritní primář dětského oddělení NHB MUDr. Václav Miláček byl při příležitosti IX. Českého pediatrického kongresu oceněn čestným členstvím České pediatrické společnosti. Současně s ním byl oceněn Brdlíkovou cenou také doc. MUDr. A. Kopecký, nestor české pediatrie. Čestnou členkou České pediatrické společnosti byla při stejné příležitosti jmenována prof. MUDr. L. Podracká z dětské kliniky FN Košice.

IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí se konal v Olomouci od 19. do 22. května 2010.

MUDr. Václav Miláček odstoupil z postu primáře dětského oddělení na konci loňského roku, v současnosti stále pracuje jako lékař dětského oddělení na částečný úvazek.

 

milacek1-www.JPG
Milacek2-www.JPG