Neurologie - 30 dnů pro prevenci a léčbu CMP


Neurologické oddělení se opět zapojilo do akce 30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod. Den otevřených dveří se konal ve čtvrtek 27. května od 9.00 do 12.00 hodin. Zájemcům byli k dispozici lékaři neurologického oddělení, kteří s nimi hovořili o příznacích a následcích iktu ( mozkové mrtvice). Zároveň si klienti mohli prohlédnout zrekonstruované neurologické oddělení.

Projekt 30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod probíhá každoročně v řadě českých nemocnic. Hlavním cílem projektu je cílená a co největší informovanost populace o této časté a závažné nemoci. Iktus (mrtvice) je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě – hned po kardiovaskulárních onemocněních. Ročně prodělá iktus 15 milionů lidí po celém světě. Z toho asi třetina umírá a další třetina zůstává trvale postižená. V neurologii jsou CMP vůbec nejčastější  příčinou jak úmrtnosti, tak invalidity nemocných. V České republice připadá okolo 400 onemocnění na 100 000 obyvatel. V nejbližších letech je třeba počítat s výraznějším vzestupem počtu onemocnění pro nárůst starších osob v populaci, dochází ale i k posunu výskytu CMP do mladších věkových kategorií. I to je důvod, proč by naši pacienti zavčasu měli umět rozeznat příznaky CMP (čím dříve se podaří zahájit léčbu, tím větší je šance, že iktus nevyústí v dlouhodobé postižení) a především být obeznámeni s možnostmi prevence. Riziko iktu totiž můžeme výrazně snížit pomocí jednoduchých změn v životním stylu – např. nekouřit, více pohybu a zdravější strava. O tom všem  byli zájemci informováni na Dnu otevřených dveří.

Každoročně je na neurologickém oddělení naší nemocnice hospitalizováno kolem 400 pacientů s diagnostikou CMP.

Neurologie

Oddělení má k dispozici 24 lůžek.

Počet hospitalizovaných pacientů v roce 2009: 993

Počet ambulantně ošetřených pacientů v roce 2009 celkem: 15.613

Plakát akce naleznete zde