Evropský den melanomu


Celé pondělní dopoledne 10.5.2010 kožní ambulance Nemocnice Havlíčkův Brod zdarma vyšetřovala pacienty, kteří přišli v rámci Evropského dne melanomu na preventivní prohlídku pigmentových znamének a dalších kožních odchylek.
Jedenkrát ročně je vhodné navštívit kožního lékaře a nechat si vyšetřit pigmentové změny (pihy a mateřská znaménka), nejlépe digitálním dermatoskopem. Za dnešní den podstoupilo toto vyšetření v naší kožní ambulance vedené MUDr. Petrou Škurlovou přes 30 klientů.
"Melanom jsme dnes nediagnostikovali. Přicházeli převážně mladí lidé, kteří byli informováni o této problematice z internetu. Přesto jsme s nimi hovořili o možnostech ochrany a nebezpečím slunečního záření. Z praxe víme, že část pacientů přichází v den k tomu určený, ale následně ještě celý týden přicházejí zájemci a chtějí vyšetření pigmentových znamének provést," sdělila MUDr. Petra Škurlová.

Základní informace:
- Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk. Je méně častý než např. bazaliom,
ale zároveň nebezpečnější. Může se v zásadě vyskytnout kromě kůže i na sliznici a v oku. Slizniční formy jsou vzácné. Nejčastější je kožní forma. Na těle se může se vyskytnout kdekoliv, nejčastěji na plochách, které se vystavují slunečnímu záření nárazově. V místech slunci prakticky nevystavovaných se vyskytuje méně.

- Maligní melanom se vyskytuje stále častěji. Za posledních třicet let stoupl počet případů v ČR 4x. Muži a ženy jsou postiženi téměř stejnou měrou (někteří autoři uvádějí větší výskyt u žen v poměru 1,5 : 1). 

- Většímu výskytu nádorů kůže všeobecně přispívají kožní fototyp I a II, časté a hlavně dlouhé opalování na slunci (zvláště přes polední dobu), spálení kůže, ale i dlouhodobé opalování kůže, byť tzv. dostatečně chráněné slunečními filtry s vysokým UV faktorem, který sice brání spálení kůže, ale uměle prodlužuje možnost pobytu na slunci bez rizika spálení, ovlivňuje změny imunity v kůži a tak zvyšuje riziko vzniku kožních nádorů.

-Větší riziko vzniku maligního melanomu je u osob, které mají na své kůži pigmentové névy. Podle některých autorů přítomnost 50-90 pigmentových mateřských znamének zvyšuje vznik maligního melanomu až 2x. Některé z těchto pigmentových projevů skýtají ještě větší až 10x pravděpodobnost vzniku. Větší riziko panuje i u osob, kde v rodině se již nějaká rakovina kůže vyskytovala.

- Biologicky se jedná o značně nebezpečný typ nádoru, který je schopen poměrně časně metastazovat. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že se jedná o nádor, který je uložen na kůži a je barevný, je možno jej v naprosté většině případů odhalit v časném stádiu, kdy
pravděpodobnost vyléčení je téměř stoprocentní. (Zdroj: www.melanoma.cz)

Mgr. Petra Černo
tisková mluvčí
Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.
tel. 569 472 201 nebo 604 475 082