Den hygieny rukou


Světová zdravotnická organizace se ve své výzvě SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS (Chraňte životy čistýma rukama) snaží upozornit na význam hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních. Jednou z aktivit, která přispívá k upoutání pozornosti na hygienu rukou jak mezi zdravotníky, tak i pacienty a jejich návštěvami, je vyhlášení 5. května Dnem hygieny rukou.

Naše nemocnice se dlouhodobě problematice hygieny rukou věnuje a na tento den jsme přichystali po roce již podruhé velkou akci pro širokou veřejnost a zaměstnance. Každý, kdo přišel do nemocnice a projevil zájem, mohl projít kontrolou hygieny rukou díky zařízení k tomu určenému a získat veškeré informace k této problematice - Proč je důležitá hygiena rukou? Protože mikroby jsou stále kolem nás a v některých prostředcích, jako třeba v nemocnicích, se mohou stát tyto bakterie velmi nebezpečnými!!! Naše nemocnice má vlastní všestranný program, jehož cílem je zlepšit provádění hygieny rukou všemi zdravotníky a naučit je správně aplikovat a používat dezinfekční přípravky. Tento program řídí náměstkyně pro kvalitu péče PhDr. Lada Cetlová PhD. a jeho základem je interní audit, do něhož se zapojují všechna oddělení v nemocnici a části nemocnice, včetně managementu. Pravidelně pořádáme výukové semináře o hygieně rukou pro všechny své zaměstnance, aby měli stále aktuální informace. Výukový program obsahuje opakovací prvky, díky nimž je dosaženo trvalého vzdělávacího efektu a dlouhodobého zlepšování.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, tel. 604 475 082

Fotogalerie zde