TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ


Primářka:

MUDr. Lenka Lakomá
569 472 221
lenka.lakoma@onhb.cz

Vedoucí laborantka: Mgr. Vlasta Bruknerová 
569 472 313
vlasta.bruknerova@onhb.cz

 


Lékař:

MUDr. Jitka Chládková  
jitka.chladkova@onhb.cz
569 472 566

Ve dnech 28. - 29. 11. a 27. 12. 2018 nebudou probíhat odběry dárců krve.


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.5

Telefonická spojení:
Křížení krve, příjem, výdej transfúzních přípravků: 569 472 311
Evidence dárců krve: 569 472 279
Pohotovostní služba: 569 472 312

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - 2017

NABÍZÍME

Ročně se na transfúzním oddělení odebere kolem 4000 transfúzních jednotek od bezpříspěvkových dárců krve. Dále se připravují autotransfúze - pacient si daruje krev sám pro sebe před plánovanou operací.
Všechna odebraná krev se podrobně vyšetřuje, aby se zajistila bezpečnost transfúzního přípravku pro příjemce. Na oddělení se krev také dále zpracovává na jednotlivé krevní složky. Větší část se spotřebuje ve vlastní nemocnici, v případě potřeby se vypomáhá i jiným zdravotnickým zařízením.
Plazma se zčásti odesílá k dalšímu zpracování do speciálních frakcionačních center, odkud se na oddělení vrací ve formě léků z této plazmy vyrobených. 

Transfuzní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod zahrnuje 3 úseky. 

1. Výroba a výdej transfuzních přípravků - zajišťuje výrobu a expedici transfuzních přípravků včetně autologních odběrů. Součástí je také skladování a výdej krevních derivátů.  Pro případ život ohrožujícího krvácení je ve spolupráci s odd. ARO k dispozici preparát Novo Seven. 

2. Hematologická ambulance - ambulantní část zajišťuje péči o pacienty s onemocněním krve včetně diagnostiky, léčby a dispenzarizace pacientů. V ambulanci pracují 2 erudovaní lékaři s atestací z hematologie a transfuzního lékařství.

3. Hematologická laboratoř - zajišťuje služby v oblasti laboratorní hematologie, imunohematologie a transfuzního lékařství.Laboratoř splnila podmínky Auditu II NASKL dne 22.4.2015,  pracuje v souladu s normou ISO 15 189.

Spektrum nabízených služeb je uveden v Laboratorní příručce.Pro externí žadatele je k dispozici nová Žádanka na vyšetření.

laboratorní příručka
žádanka pro externí žadatele
příloha LP
příloha LP2

Odběry dárců krve:
Odběry dárců krve provádíme vždy ve středu od 6:30 do 8:30 hod. a většinou i ve čtvrtek od 6:30 do 8:30 hod. Počty odběrových dnů jsou regulovány podle spotřeby krve.
Autologní odběry (autotransfúze ) provádíme vždy na základě pozvání po odběrech dárců).
Provádíme jen klasické odběry plné krve od bezpříspěvkových dárců, přístrojové odběry se u nás nedělají.                  

Dárce krve:

Dárcem krve může být zdravý člověk ve věku 18 až 65 let.
Před odběrem se především musí cítit zcela zdráv, (vadí i  drobná nachlazení, či úrazy ), nemá užívat žádné léky, v posledních 6 měsících nesmí mít za sebou operaci, endoskopický zákrok – i artroskopii,  úraz, ale ani tetování, piercing, apod. Nesmí být v úzkém kontaktu s osobami, trpícími chorobou, která se může přenášet krví, nesmí pobývat v tropických zemích atd. Pokud si dárce není jistý, má jakékoliv pochybnosti, zda splňuje podmínky pro darování, musí se obrátit na transfúzního lékaře,  protože ten mu může v konkrétní situaci správně odpovědět.

Před odběrem se dárce prokáže předložením průkazu totožnosti a průkazky zdravotní pojišťovny, opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve. Bez pozvánky mohou přijít jen prvodárci, kteří jsou nahlášeni na evidenci dárců krve. 
Dárce před odběrem vyplňuje Dotazník pro dárce krve. Otázky se týkají zdraví, prodělaných chorob a situací, které mohou nějakým způsobem ovlivnit zdraví dárce nebo jakost odebrané krve a tím příjemce transfúze. Součástí dotazníku je i Prohlášení dárce krve.
Před odběrem se také dárce seznámí s Poučením dárce krve. Všechny problémy může následně prodiskutovat s lékařem, který ho propouští k odběru.
Před odběrem není nutno hladovět, naopak je vhodné přijít po snídani, minimálně 12  hod. před odběrem se ale nesmí jíst nic tučného a pít alkohol.
Při odběru krve se používají všechny pomůcky na jedno použití, takže je vyloučeno,  aby se dárce na transfúzním oddělení nakazil krví přenosnou nemocí.
Po odběru může dojít k přechodné nevolnosti, proto není vhodné řídit po odběru motorová vozidla, nebo provádět jiné činnosti, kde je nebezpečí úrazu.
Před odběrem dostane dárce čaj a pečivo, po odběru kávu, sušenku a  poukázku na občerstvení v hodnotě 55 Kč.
Nárok na placené pracovní volno se řídí vyhláškou 18/1991 Sb.

Autologní odběry - Autotransfuze

INFORMACE PRO PACIENTY

Spektra péče


fotogalerie

nahoru