ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ


Primář:

MUDr. Marián Medňanský
569 472 227
marian.mednansky@onhb.cz

Vedoucí laborantka:

Mgr. Iveta Slabíková
569 472 523
iveta.slabikova@onhb.cz

vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie
vedoucí antibiotického střediska


Vedoucí pracovníci:
Mgr. Vladimír Semrád
vedoucí laboratoře klinické biochemie
vladimir.semrad@onhb.cz, Tel.: 569 472 378
*
MVDr. Václav Fejt
vedoucí laboratoře imunologie a serologie
vaclav.fejt@onhb.cz, Tel.: 569 472 445
*
Mgr. Antonín Melichar
mikrobiologie - úsek mykologie a parazitologie
manažer kvality OSL
antonin.melichar2@onhb.cz, Tel.: 569 472 596
*
MUDr. Ladislav Koblížek
nemocniční epidemiolog
ladislav.koblizek@onhb.cz, Tel.: 569 472 208


KDE NÁS NAJDETE

Oddělení společných laboratoří (OSL) se nachází v suterénu budovy č. 2 (podlaží -1). 

LABORATOŘE

Oddělení společných laboratoří (dále jen OSL) zahrnuje:

    • Laboratoř klinické mikrobiologie
    • Laboratoř klinické biochemie
    • Laboratoř imunologie a serologie

Na jednotlivých laboratořích provádíme široké spektrum vyšetření prakticky ze všech dostupných materiálů zasílaných klinickými pracovníky z lůžkových, ambulantních a terénních zařízení. Jedná se o bakteriologická, virologická, parazitologická, imunologická, sérologická, biochemická a molekulárně biologická vyšetření. Součástí laboratoře je samostatná odběrová místnost.

Snahou laboratoře je poskytovat svým žadatelům validní laboratorní výsledky a odborné konzultace v laboratorních metodách a antibiotické terapii.

Kvalita laboratorních služeb je pravidelně sledována. OSL se účastní cyklů externího hodnocení kvality (EHK) organizovaných v ČR společností SEKK a Státním zdravotním ústavem (SZÚ) pro všechna poskytovaná vyšetření. Mikrobiologické laboratoře prochází i kontrolou v rámci EU (UK NEQAS a EQAS). Výsledky všech kontrolních cyklů jsou dlouhodobě úspěšné. Způsobilost a kvalitu laboratoře pravidelně přezkoumává Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO 15189:2013 Příloha k akreditačnímu osvědčení

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

PERSONÁL

Na OSL pracuje kvalifikovaný, vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaný zdravotnický personál. Naši lékaři, odborní pracovníci a laboranti mají atestace a specializace v lékařské mikrobiologii, klinické biochemii, alergologii a klinické imunologii a lékařské genetice.

VZDĚLÁVÁNÍ

OSL je držitelem akreditačního osvědčení pro specializační vzdělávání

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Mikrobiologie

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická biochemie

TELEFONICKÉ SPOJENÍ a provoz laboratoře

Ostatní služby

V případě zájmu nabízíme našim klientům jednorázový odběrový materiál včetně žádanek na vyšetření. Zajišťujeme pravidelný svoz biologického materiálu.

Služby pro soukromé a právnické osoby

Vybraná laboratorní vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře na žádost fyzických nebo právnických osob, a to za přímou platbu (samoplátci). Seznam vybraných vyšetření a jejich ceny (viz. Placené služby v NHB).

Smluvní ZP

Laboratoř má rámcové smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR pro odbornosti:

801 – klinická biochemie

802 – lékařská mikrobiologie

804 – lékařská parazitologie

813 – laboratoř alergologická a imunologická

822 – laboratoř mykologická

INFORMACE

Všechny potřebné informace týkající se správného odběru biologického materiálu a nabídky laboratorních služeb jsou součástí Laboratorní příručky OSL - viz. níže.

Spektra péče

Žádanka - obecná - bakteriologie, mykologie - mikrobiologie

Žádanka - moč, stolice - mikrobiologie

Žádanka - moč, stolice - biochemie

Žádanka - krev - biochemie, imunologie, hormony, tumormarkery

Žádanka - laboratorní vyšetření metodou PCR - mikrobiologie

Žádanka  - diagnostika vrozených vývojových vad

/ Aktualizace laboratorních žádanek provedena 2.5.2024 /

LABORATORNÍ DOKUMENTY

Laboratorní příručka OSL

Přehled vyšetření
Kritické hodnoty
Referenční meze
Stability analytů
Nejistoty měření

/ Aktualizace Laboratorní příručky provedena 25.4.2024 /

FOTOGALERIE