Regulační poplatky od 1.2.2010


Pravidla Kraje Vysočina pro výběr a úhradu regulačních poplatků od 1.2.2010. Klikni na odkaz http://www.zdravi-vysociny.cz/cz/Content/HtmlPage.aspx?folderid=104