Návštěvy na JIP a ARO povoleny


Od 8.1.2010 jsou opět povoleny návštěvy na stanicích JIP a oddělení ARO. Ruší se tím nařízení vedení NHB z 25.11.2009, kdy jsme po dohodě s hygieniky přistoupili k zákazu návštěv u pacientů na všech stanicích JIP a lůžkovém ARO.