Certifikát za výuku mediků - pediatrie


Dětské oddělení získalo certifikát a poděkování od 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za pomoc při výuce studentů v oboru pediatrie.

Naše dětské oddělení se již řadu let podílí na praktické výuce studentů Univerzity Karlovy v Praze, 2. lékařské fakulty v oboru pediatrie. Tato spolupráce začala za primáře MUDr. Václava Miláčka, který je jednou z uznávaných persón české pediatrie. Jemu také bylo směřováno poděkování za spolupráci, která však bude pokračovat i nadále, tedy po jeho odchodu z postu primáře dětského oddělení. Certifikát je potvrzením kvalitní spolupráce, díky níž mohou mladí medici u nás absolvovat část praktické výuky v oboru pediatrie. Spolupráce probíhá průběžně po celý rok, kdy k nám fakulta dle vlastní potřeby posílá mediky na několika týdenní praxi.