ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY


Primář:

MUDr. Petr Libus
569 472 222
petr.libus@onhb.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Blanka Dočekalová, DiS.
569 472 469
blanka.docekalova@onhb.cz 


Lékaři:

MUDr. Lucie Štěrbová
nukleární medicína

MUDr. Martin Tecl

MUDr. Denisa Krajíčková
nukleární medicína

MUDr. Marcela Adamcová
nukleární medicína a endokrinologie

primář MUDr. Robert Pípal
konsultant radiodiagnostika

primářka MUDr. Lenka Lakomá
hematolog

Externisté:

MUDr. Zuzana Šimková
nukleární medicína

Klinický radiologický fyzik:
Ing. Hana Linhartová
Radiofarmaceuti: Pharm.Dr. Lucie Herrová
Pharm.Dr. Hana Dolejší
 
 
Pharm. Dr. RNDr. Petr Kafka CSc.
 
 
farmaceutický asistent: Jiří Kuklík, Marie Šimánková
Zdravotnický personál:

2 radiologické asistentky, 2 sestry s atestací z nukleární medicíny a s certifikátem pro práci se SPECT/CT


Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioaktivních izotopů. Nukleární medicína patří mezi minimálně zatěžující neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která zobrazuje strukturu orgánů, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolismu. V mnoha případech jde o unikátní diagnostická vyšetření, která umožňují zjistit nemoc či její rozsah dříve, a tím zvýšit možnost úspěšné léčby.

Nukleární medicína umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů - od pediatrie přes vnitřní lékařství až např. po psychiatrii. Je známo přes sto různých nukleárně medicínských vyšetřovacích metod.

Nejrozšířenější využití v dnešní době, a zřejmě i v budoucnu, je ve třech základních oborech: onkologii, kardiologii a neurologii.

Při vyšetření je pacientovi aplikováno velmi malé množství radiofarmaka, které je potřebné k získání kvalitní diagnostické informace. Potřebné informace, které hodnotí funkci vyšetřovaného orgánu, se získají z koncentrace a distribuce použité radioaktivní látky v orgánu. K tomu slouží velice složité přístroje – gamakamery. Pro hodnocení se využívají řezy vyšetřovaným orgánem v libovolných směrech a prostorové zobrazení vyšetřovaného orgánu. Rovněž lze zobrazit časový průběh látky orgánem.

Naše oddělení má k dispozici navíc CT přístroj, který je součástí jedné gamakamery. Pomocí vyšetření na CT můžeme tedy informaci získanou z gamakemery o funkci orgánů doplnit o informaci anatomickou z CT.

CERTIFIKÁT o provedení externího klinického auditu VF


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.3, 1. podzemní podlaží

Telefonická spojení:
příjem pacientů k vyšetření: 569 472 368

ORDINAČNÍ HODINY

pondělí – pátek 7:00 - 14:30 hod.

K jednotlivým vyšetřením musí být pacient předem objednán.

Radiační zátěž
Radiační zátěž pacienta při metodách v nukleární medicíně je srovnatelná, v některých případech menší, s rentgenologickými vyšetřeními. U většiny lidí je roční radiační zátěž z 85% od přírodní radiace. Další radiační zátěž pochází z domácích a průmyslových zdrojů (např. světelné číselníky apod.), rentgenologických vyšetření atd. Lékaři v nukleární medicíně, díky speciálnímu tréninku, jsou schopni zvolit nejvhodnější vyšetření pro každý jednotlivý medicínský problém, a tím se vyhnout nadbytečné radiační zátěži pacienta. Kromě toho jsou na oddělení pracovníci s oprávněním zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany vydaným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Terapie radioaktivními látkami
Na našem oddělení poskytujeme léčbu bolestí kostí při nádorových onemocnění a terapii chronických zánětlivých kloubních chorob aplikací radiofarmaka do kloubu. Nukleární medicína je používána i v terapii, a to např. při léčbě hyperthyreodismu či jiné nemoci štítné žlázy, krevních imbalancí, ke zmírnění bolesti u různých typů onemocnění kostí a dalším terapeutickým aplikacím.

Historie a činnosti oddělení nukleární medicíny
Oddělení nukleární medicíny bylo po několikaleté přípravě otevřeno v polovině roku 1972. První pacient byl vyšetřen 15. července a první laboratorní metody v srpnu. Do konce roku bylo vyšetřeno 369 pacientů a 120 krevních vzorků.

V dnešní době ONM poskytuje téměř celý možný soubor vyšetření. Za rok se uskuteční u více jak 7 000 pacientů okolo 8 500 vyšetření s náročnými přístroji.


Nabízíme:

SKELET - SCINTIGRAFIE SKELETU – celotělová, statická, SPECT/CT nalezených ložisek, perfuse a kapilární permeabilita podle obtíží.

Metastatický proces kostní, primární tumory

TEP septické x aseptické uvolnění (+značené granulocyty)

Aseptická nekróza

Sudeckova atrofie

Záněty

Dif.dg. bolestí

Pagetova choroba.

Fraktury drobných kostní, určování stáří zlomeniny zhojená x nezhojená metabolicky aktivní

Diabetická noha

OM

Aktivita kloubních zánětů při systémových chorobách pojiva

Poznámky: Kostní scintigrafie za použití 99mTcHDP (osteoblastická aktivita, funkce) VYSOKÁ SENZITIVITA CELOTĚLOVÉ VYŠETŘENÍ – v místech, kde je zvýšená čí snížená aktivita nebo podle indikace klinika možnost SPECT/CT k zlepšení SPECIFICITY.

RTG snímek (osteolýza, osteoskleróza)

Počítačová tomografie (CT) (osteolýza, osteoskleróza)

Magnetická rezonance (MRI) (infiltrace kostní dřeně, měkké tkáně – vzestup signálu vody…)

PLÍCE

SCINTIGRAFIE PLIC PERFÚZNÍ + případně SPECT a SPECT/CT plic

SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ

Plicní embolie. Pacient před operací pro tumor separovaná funkce plic.

ZÁNĚT

SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ + SPECT/CT nativ i kontrast, ZNAČENÉ GRANULOCYTY

ZNAČENÍ IN VITRO A MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY

ENDOKRINOPATIE

SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ , PŘÍPADNĚ SPECT/CT včetně kontrastu Tc, 123 I, MIBI

Struma nodosa

Autonomí adenom,

Struma retrosternalis

Tumory

Ektopie, dystopie

AKUMULACE IODU 131 I

SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK SPECT/CT – detekce adenomu či hyperplasie příštítných tělísek při hyperkalcemii….

ADENOMY, HYPERPLASIE NADLEDVIN A NEUROENDOKRINNÍ TUMORY – CELOTĚLOVÉ VYŠETŘENÍ + SPECT/CT + KONTRAST zaměření na detekovanou oblast při celotělovém vyšetření, které předchází, (Tektrotyd, Octreoscan, MIBI, MIBG…)

NÁDOR

SCINTIGRAFIE NÁDORU SPECT/CT zaměření na detekovanou oblast po celotělovém vyšetření, které předchází.

Tektrotyd – neuroendokrinní tumory

MIBG feochromocytom, paragangliom, neuroblastom, medulární karcinom štítné žlázy

131 I a 123 I adenomy, karcinomy papilární a folikulární

MIBI myelom, nediferencované ca štítné žlázy, ca mammy (v případě ztížené diagnostiky MG), adenomy příštítných tělísek

SRDCE

PERFUSNí SCINTIGRAFIE MYOKARDU ZÁTĚŽOVÁ A KLIDOVÁ – ICHS, viabilita myokardu, omráčený, hybernovaný myokard, sledování pacientů po implantaci stentů a revaskularizačních operacích

+FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU + SPECT/CT atenuační a určení kalcifikací v oblasti koronárních arterií.

L-P ZKRATY, ANGIOGRAFIE

TRANSTHYRETINOVA AMYLOIDOZA

CÉVY

RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE

RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE

SPECT/CT SENTINELOVÝCH UZLIN

Ca mamae

Melanom

Ca prostaty

GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT

DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU a ŽALUDKU (Tekuté či pevné sousto)

dyskinesy jícnu a žaludku, gastroesofageální reflux, paruchy pasáže jícnem

STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU

SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU + SPECT/CT s kontrastem – přesné určení místa před operací

SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT + SPECT/CT s kontrastem určení místa

IN VITRO ZNAČENÉ ERYTROCYTY

SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ –

Funkce jaterního parenchymu (před dalším podáváním hepatotoxických léků, před operacemi a invazivními výkony)

Extra a Intrahepatální příčiny ikteru,

Dyskinesy žlučníku a žlučových cest

Duodenogastrický reflux

SCINTIGRAFIE KREVNÍ HOTOVOSTI V JÁTRECH

Určení hemangiomu

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY – ROZSAH AKTIVITA PROCESU

SCINTIGRAFIE NÁDORU SPECT/CT zaměření na detekovanou oblast při celotělovém vyšetření, které předchází, (Tektrotyd, Octreoscan, MIBI, MIBG, 131 I.....) viz také scintigrafie nádoru

SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ + SPECT/CT nativ i kontrast, ZNAČENÉ GRANULOCYTY

ZNAČENÍ IN VITRO A MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY

NORCHOL – SCINTIGRAFIE kůry nadledvin, hypertrofie kůry nadledvin

LEDVINY

SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF (DTPA) RESP. ERPF (MAG 3 – tubulární funkce)

Posouzení separované funkce ledvin před operací, po úrazu, před léčbou cytostatiky…,

Obstrukce močových cest (furosemidový test odlišení funkční a mechanické příčiny)

Refluxová nefropatie, močové residuum.

SCINTIGRAFIE LEDVIN STATICKÁ, separovaná funkce,

UROFLOWMETRIE PŘÍMÁ I NEPŘÍMÁ, močové residuum

CAPTOPRILOVÝ TEST - dif.dg. renovaskulární hypertenze

KOSTNÍ DŘEŇ

SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ, (myelom; určování aktivní kostní dřeně)

DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ

MOZEK

TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFÚSE MOZKU SPECT/CT MOZKU nativ i kontrast –

CMP

TIA

Epileptogenní fokus

Migréna

Dif.dg. dmence a psychiatrické indikace

ZÁTĚŽ Diamoxem při zjišťování cerebrovaskulární kapacity a TIA.

DaTSCAN – zjištění koncentrace dopaminových transportérů (D1) ve striatu, dg. m.Parkinson a dif. dg. demencí.

IBZM – D2 receptory, Parkinson like syndromy

LÉČBA

HYPERTYREÓZA 131 I – AMBULANTNÍ LÉČBA HYPERTHYREÓZ

RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE – AMBULANTNI LÉČBA

RADIAČNĚ NAVIGOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON podle SPECT/CT viz výše

METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY kontroly SPECT/CT - AMBULANTNI LÉČBA

URČENÍ TORZE VARLETE

SPECT/CT

CT VYŠETŘENÍ S VĚTŠÍM POČTEM SKENŮ (NAD 30), BEZ POUŽITÍ KONTRASTU

CT VYŠETŘENÍ S APLIKACí K.L

CT VYŠETŘENÍ TĚLA S PODÁNÍM K. L. I.V., PER OS, EVENT. PER RECTUM.

Endokrinologická ambulance - (MUDr. Jiří Kubena, MUDr.Adamcová, MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková - punkce)

Ambulance pro léčebnou aplikaci radiofarmak do kloubů
Ambulance pro paliativní léčbu kostních metastáz

Vědecké programy:
Ing. Hana Linhartová
Kvalita obrazu SPECT/CT
doktorandské studium, ČVUT FJFI Praha
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková:
Screening thyreopatií v těhotenství.
Doktorandské studium: Univerzita Karlova Praha LF Hradec Králové, školitel Prof. MUDr. Horáček CSc.

Prospektivní studie účinků paliativnní léčby metastáz skeletu 153 Sm EDTMP.

Publikace, přednášky:

Abstrakt radiofarmacie
Diagnostika embolie do větví plicnice
Funkční vyšetření SPECT
Detekce sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu + mammoscintigrafie III
SPECT/CT neuroendokrinních tumorů
SPECT/CT perfuse mozku
SPECT/CT gastroenterologie
SPECT/CT v diagnostice Parkinsonovy choroby a parkinsonských syndromů
Sledování štítné žlázy u těhotných žen
Výskyt tyreopatií v neselektované populaci těhotných žen jednoho regionu a význam rizikových faktorů pro jejich vznik
Lingual thyroid: diagnosis using a hybrid of single photon emission computed tomography and standard computet tomography
Tyreopatie v těhotenství

 

INFORMACE PRO PACIENTY

Spektra péče


Scintigrafie perfuze myokardu
Scintigrafie skeletu
Vyšetření sentinelových uzlin s následnou radiačně navigovanou chirurgickou operací
Radionuklidová flebografie
Scintigrafie perfuze (prokrvení) mozku

 

fotogalerie

nahoru