Malí pacienti dostali dárky od ČČK


Oblastní spolek Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě předal dětskému oddělení dárky pro děti, které budou trávit Vánoce v naší nemocnici. Dárky byly zakoupeny díky humanitární akci Děti dětem. 

Dne 18. prosince předala ředitelka ČČK OS Havlíčkův Brod Jana Chlupáčková jako každoročně dárky pro dětské pacienty. Akce Děti dětem se koná pravidelně před vánočními svátky. Děti ze základních škol vyrobí upomínkové předměty, které následně jejich starší spolužáci z gymnázia prodávají na náměstí kolemjdoucím za symbolické ceny. Letošní rok patří poděkování studentům ze ZŠ Konečná HB, ZŠ Štáflova, ZŠ Nuselská, Speciální základní školy HB, brodské gymnázium - keramika pod vedením p. Černocha, Klubu keramiky při ZŠ Rubešova, ZŠ v Dlouhé Vsi a ZŠ Přibyslav. Děkujeme!

Z výtěžku se pořizují dárky pro malé děti, které budou muset zůstat přes vánoční svátky v péči našich lékařů a sestřiček. „Každoročně to děláme tak, že dáme dárky pod stromeček. A pokud tady žádný malý pacient na Vánoce nebude, rozeberou si je děti, které budou hospitalizovány po svátcích,“ sdělila Mgr. Jana Niederlová, vrchní sestra dětského oddělení.