Akreditace v oboru klinické psychologie


Jsme akreditovaným pracovištěm pro praktickou část vzdělávacícho programu v oboru klinické psychologie.

Klinická psychologie zajišťuje klinicko-psychologické služby hospitalizovaným a ambulantním pacientům,  v případě potřeby i jejich rodinným příslušníkům. Ambulance klinické psychologie je rovněž zpřístupněna pacientům  a klientům, kteří primárně nevyužívají lékařské a jiné péče v rámci Nemocnice Havlíčkův Brod

Klinická psychologie mimo jiné nabízí např. hypnoterapii, psychoterapii a psychologické ovlivňování bolesti, rehabilitaci kognitivních funkcí.

Více o Klinické psychologii zde