Rekonstrukce dětského odd. dokončena


V pondělí 2. listopadu 2009 byla dokončena rekonstrukce dětského oddělení naší nemocnice a to zprovozněním stanice větších dětí. Stavební práce na tomto oddělení probíhaly od září letošního roku. Akce byla součástí rozsáhlého projektu Rekonstrukce budovy interny a přístrojového dovybavení NHB, který byl zahájen v srpnu 2008 a termín jeho dokončení je naplánován na letní měsíce roku 2010.

Dětské oddělení leží v 5.NP zmiňovaného pavilonu Interny. Rekonstrukce probíhala za provozu oddělení. Velký dík patří personálu dětského oddělení za profesionální zvládnutí péče o dětské pacienty i v provizorních podmínkách a shovívavosti pacientů a jejich blízkých.

Rekontrukce probíhala postupně - nejprve jednoho a následně druhého křídla budovy. Rozsah prováděných prací měl za cíl zejména zkvalitnit prostředí a zázemí oddělení.

Rekonstrukce dětského oddělení - rozsah úprav:

- Výměna všech oken včetně venkovních a vnitřních parapetů.

- Rekonstrukce dorozumívacího zařízení pro komunikaci sestry s pacienty.

- Úpravy slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace.

- Rekonstrukce dvou sociálních zařízení včetně sprch.

- Vybudování jednoho sociálního zařízení včetně sprchy pro imobilní pacienty.

- Montáž nového evakuačního rozhlasu na celém poschodí.

- Rekonstrukce rozvodů STA.

- Vymalování celého oddělení

- Kompletní nátěry všech dveří a části zařizovacích předmětů.

- Úklid všech prostor po provedených stavebních úpravách.