RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ


Primář: MUDr. Robert Pípal
569 472 381
robert.pipal@onhb.cz
Vedoucí radiologický
asistent:
Mgr. Hana Koťarová
569 472 494
hana.kotarova@onhb.cz

 

Lékaři: prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
MUDr. Jarmila Atiová
MUDr. Hana Coufalová
MUDr. Barbora Jenčová
MUDr. Jiří Westfál
MUDr. Magdalena Dobiášová
MUDr. Lenka Mikolajová
MUDr. Tomáš Kovanda
MUDr. Vít Vrša
MUDr. Patrik Vilk
MUDr. Hana Polreichová
MUDr. Jan Čelakovský

Externisté

MUDr. Jolana Bobálová
MUDr. Martin Cyrany
MUDr. Boris Kožnar
MUDr. Stanislav Kašík


Radiodiagnostické oddělení je nelůžkové oddělení, které je vybaveno novými vysoce moderními zobrazovacími metodami. Oddělení je nedílnou součástí nemocnice a díky kvalitnímu přístrojovému vybavení a moderním vyšetřovacím postupům nabízí klinickým oddělením špičkové diagnostické zázemí a v neposlední době i miniinvazivní intervenční výkony, jako jsou biopsie prsů, jater, plic či jiných orgánů, dále punkce patologických kolekcí tekutiny či ložisek v dutině břišní, retroperitoneu či pánvi. Oddělení je vybaveno moderním angiografickým kompletem, které slouží k invazivnímu vyšetřování cévního systému, včetně provádění terapeutických výkonů jako je perkutánní transluminální angioplastika (PTA) a zavádění stentů do renálních tepen, subrenální aorty, pánevního řečiště a dolních končetin včetně bércového řečiště. Dále provádíme PTA dialyzačních AV zkratů a perkutánní aspirační embolektomie. V roce 2019 začalo fungovat pracoviště magnetické rezonance (MR). 

KDE NÁS NAJDETE
Budova č. 4
Telefonická spojení:

lékaři 569 472 299
přijímací a objednací kancelář: 569 472 384

ORDINAČNÍ HODINY

pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Mimo pracovní dobu je zajištěno okamžité provádění celého spektra vyšetření sloužícím lékařem a dvěma radiologickými asistenty.

NABÍZÍME

Magnetická rezonance - MAGNETOM Aera 48

Od  července 2019 máme k dispozici pracoviště magnetické rezonance. Magnetická rezonance je moderní zobrazovací vyšetření, které je nebolestivé a šetrné pro lidský organismus. Přístroj MAGNETOM Aera 48 se supravodivým kryogenním magnetem o síle 1,5 T /včetně chlazení a speciálního přístrojového vybavení/ dodala společnost Siemens Healthcare s.r.o. Tento přístroj patří mezi špičková zařízení a umožňuje všechny moderní metody současné MR diagnostiky, jako difusní, perfusní i celotělové vyšetření. Vyniká vysokou kvalitou zobrazení, komfortem pro obsluhu i pacienty.

PROVOZ MR a více o OBJEDNÁNÍ na vyšetření ZDE

Multispirální CT přístroj Ingenuity Core 128
V květnu 2014 byl na našem oddělení uveden do provozu moderní spirální CT přístroj Ingenuity Core 128 od firmy Philips, který několikanásobně urychluje průběh vyšetření na dobu řádově několika vteřin. Tento přístroj nám umožňuje vyšetřovat jakoukoliv část lidského těla tenkými řezy a tím velmi zkvalitnit výsledek vyšetření. Můžeme provádět dvojrozměrné či trojrozměrné rekonstrukce v jakékoliv rovině bez ztráty informace, což je velmi důležité pro další klinické specialisty. Ve srovnání s CT přístrojem, se kterým jsme pracovali v letech 2004 - 2014, dokážeme vyšetřit více pacientů a pomocí tzv. iterativní rekonstrukce snížit výrazně aplikovanou dávku pacientovi až o 50%. Obsluha přístroje je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně. CT vyšetření se provádí buď nativně nebo s podáním kontrstní lítky do žíly. Ke kontrastnímu vyšetření pacient přichází nalačno s protialergickou přípravou, kterou zajišťuje indikující lékař.

Diagnostická CT vyšetření provádíme ambulantně, intervenční výkony pod CT kontrolou / např. biopsie, drenáž/ zpravidla za hospitalizace pacienta.

Počty vyšetření za rok:

r. 2010 - 79 967
r. 2011 - 78 675
r. 2012 - 87 744
r. 2013 - 86 828
r. 2014 - 90 875
r. 2015 - 98 444
r. 2016 - 108 295
r. 2017 - 110 645
r. 2018 - 106 852

Angiografický komplet
Naše oddělení je nově vybaveno moderním angiografickým kompletem Philips Alluera Xper FD 20, sloužícím k zobrazení tepenného a žilního systému. Rutinně vyšetřujeme tepenný systém pánve a dolních končetin, hlavně u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. Na podkladě vyšetření následuje buď balónková angioplastika (PTA) s případným zavedením tepenné výztuhy - stentu nebo chirurg provede přemostění uzavřeného úseku tepny pomocí bypassu. Důležitost rychlosti vyšetření nabývá významu, přichází-li klient s akutní ischemií končetiny. V případě, že by se tato situace bez prodlení neřešila, hrozí pacientovi ztráta postižené končetiny. Dále provádíme angiografická vyšetření tepen zásobujících mozek při podezření na zúžení přívodných tepen mozkových před chirurgickým výkonem a při krvácení do mozku, kdy akutním vyšetřením prokazujeme přítomnost krvácejícího aneurysmatu (tepenné výdutě). Pokud se prokáže přítomnost výdutě, je pacient urgentně transportován na nejbližší neurochirurgické pracoviště k akutnímu řešení. Na angiolince dále můžeme např. vyšetřovat tepenné zásobení jater, slinivky břišní a dalších orgánů před chirurgickým řešením, hlavně u nádorových onemocnění. Také často vyšetřujeme a dilatujeme či rekanalizujeme nefunkční dialyzační zkraty. Tím se významně ovlivňuje životnost dialyzačních spojek a tak kvalita života dialyzovaných pacientů.
Tato výše uvedená vyšetření a výkony provádíme stabilně nejen pro pacienty z naší, ale i z okolních nemocnic Kraje Vysočina.

Ultrazvuková vyšetření
Ultrazvuková vyšetření provádíme na moderních přístrojích od firmy Toshiba, které jsou vybaveny pro veškerou diagnostiku měkkých částí krku, prsů, břicha, retroperitonea, pánve a mužského genitálu. Dále se zabýváme diagnostikou onemocnění cév zásobujících mozek, břišních a končetinových tepen i žil včetně dialyzačních zkratů .
Pod UZ kontrolou provádíme punkce a biopsie (odběr vzorku tkáně silnou jehlou v místním znecitlivění) pro histologické vyšetření .
Screeningová (preventivní) ultrazvuková vyšetření novorozenců provádí lékař-radiodiagnostik přímo na novorozeneckém oddělení, čímž jsme odstranili nevhodné převážení novorozenců mezi odděleními.

Skiagrafická vyšetření – snímky kostí, plic apod.:
Na skiagrafickém pracovišti vybaveném od roku 2010 přístrojem Axiom firmy Siemens s přímou digitalizací rtg obrazu provádíme všechna vyšetření skeletu, plic, břicha apod. pro nemocnici, ale i ambulantní specialisty a obvodní lékaře.
Pojízdnými rtg přístroji snímkujeme dle požadavků na dětském oddělení a ARO-JIP.

Skiaskopicko-skiagrafická vyšetření
Na sklopné vyšetřovací stěně Eleva Easy Diagnost firmy Philips s přímou digitalizací rtg obrazu instalované v roce 2010 provádíme kontrastní vyšetření zažívacího traktu (jícnu, žaludku, tenkého , tlustého střeva a žlučových cest) a vylučovacího ústrojí (ledviny a močový měchýř) pro celou spádovou oblast bývalého okresu Havlíčkův Brod.
Vyšetření se provádějí zpravidla tam, kde selhaly moderní vyšetřovací metody (endoskopie a pod.) nebo kde nelze jinou metodou diagnózu stanovit.
Pojízdné C-rameno (přístroj s rentgenkou i záznamem rtg obrazu) používáme pro skiaskopickou kontrolu léčebných výkonů během operačních zákroků především v traumatologii.

Mamografie
Od roku 2009 na našem oddělení neprovádíme mamografická vyšetření. Ultrazvukové vyšetření prsů provádíme podle indikace odesílajícího lékaře.

Digitalizace RDG oddělení.
Od 5.2.2007 RDG oddělení a celá nemocnice přešly na kompletní digitální provoz. Veškerá snímková dokumentace je uchovávána jen v elektronické podobě. Jinými slovy, v současnosti již nezhotovujeme klasické rdg snímky, ale všechna vyšetření se archivují v digitální podobě. To znamená, že jakmile je pacient osnímkován, může si každý lékař v nemocnici prohlédnout snímky pacienta na svém či na jakémkoliv jiném počítači v nemocnici. Výhodami archivace v elektronické podobě (anglicky PACS) jsou zrychlení přenosu snímků k popisu a ke klinickému lékaři a dále bezpečné, rychlé a trvalé uložení veškeré snímkové dokumentace. Tato technologie snižuje nároky na prostory archivu, výhodou je digitální úprava jednotlivých snímků. Bezfilmový provoz snižuje provozní náklady oddělení a šetří životní prostředí, protože již nepotřebujeme chemikálie na vyvolávání snímků. Další nespornou výhodou je možnost konzultace snímkové dokumentace s pracovišti vyššího typu v elektronické podobě.

INFORMACE PRO PACIENTY

CERTIFIKÁT o provedení externího klinického auditu VF

Spektra péče

Angiografické vyšetření pánve a dolních končetin
Perkutánní drenáž patologických kolekcí tekutiny
Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) + zavedení stentu pánve a dolních končetin
CT = výpočetní tomografie
Biopsie prsní žlázy
Příprava pacienta k UZ vyšetření

fotogalerie

nahoru