Odborný seminář navštívil i hejtman kraje


Dvoudenní pracovní setkání managmentu, primářů a vrchních sester naší nemocnice se uskutečnilo první říjnové dny ve Vílanci u Jihlavy. Přednášejícími a hosty setkání byli psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc., ředitel SAK ČR MUDr. David Marx,Ph.D. a JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček.

Součástí odborného semináře byla také návštěva a diskuse s hejtmanem kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem a vedoucím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Vysočina MUDr. Lukášem Kettnerem.

Na programu byla ve čtvrtek dvouhodinová primářská porada za účasti vrchních sester, kde se probíralo hospodaření nemocnice, průběh rekonstrukce pavilonu Interny a další interní záležitosti. Přednáška MUDr. Radkina Honzáka se věnovala tématu syndromu vyhoření. V odpoledních hodinách pak s aktuálními informacemi přijel ředitel SAK ČR MUDr. David Marx, Ph.D. Jeho přednáška byla věnována hlášení nežádoucích událostí v nemocničních zařízeních a stanovení kompetencí u lékařů a nelékařských profesí.

Páteční program byl věnován problematice ochrany osobních údajů a vedení zdravotnické dokumentace v podání JUDr. MUDr. Lubomíra Vondráčka.

MUDr. Radkin Honzák, CSc. a ředitel nemocnice MUDr. Vít Kaňkovský

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček

MUDr. David Marx, PhD. a ředitel nemocnice MUDr. Vít Kaňkovský