Personál ARO připravil výstavu


Povolání zdravotních sester se řadí mezi nejvíce stresující zaměstnání. Na sestry jsou nepřetržitě kladeny vysoké nároky. Vnímavá k potřebám pacientů a vzdělaná profesionálka, která ovládá  medicínskou techniku, při rozhodování se neřídí emocemi, ale rozumem, na níž je vždy spolehnutí a která je rovnocennou členkou multidisciplinárního léčebného týmu. Je neomylnou pravou rukou lékaře, advokátem a poradcem pacienta a odpovědnou vykonavatelkou všech zadaných i nezadaných úkolů.

Má-li sestra úspěšně vykonávat svou náročnou práci, musí mít nejen špičkové znalosti a dovednosti v oblasti ošetřovatelské péče, ale také dobré fyzické a psychické zdraví. K tomu potřebuje zdravé vztahy a schopnost vnitřní regenerace. Je třeba, aby vyváženě budovala  fyzické, psychické, sociální i duchovní složky  své osobnosti. Mezi kvalitou soukromého života a kvalitou odvedené práce existuje přímá úměra.

Přijměte, prosím, pozvání k prohlídce toho, co naše sestry dokáží, jak relaxují a co jim, mimo jiné, také umožňuje vracet se zpět a vykonávat svou náročnou profesi.                      Pravdivou chválou mysl roste ( lat. přísloví)     

Stanislava Králíčková, vrchní sestra ARO