Kurz sebeobrany pro zdravotníky


Zdravotnický personál zejména úrazových ambulancí a některých oddělení se v těchto dnech školí v nácviku sebeobrany. Základním cílem je zvládání agresivního jedince.

Stále častější útoky agresivních jedinců na personál naší nemocnice se staly hlavním důvodem k uspořádání dvoudenního semináře sebeobrany pro vybraný personál. Cílem je naučit naše zdravotníky jak se zachovat v situacích, kdy na ně zaútočí agresivní jedinec často pod vlivem alkoholu či omamných látek. Praktický nácvik sebeobrany probíhá pod dohledem kvalifikovaného lektora Pavla Březiny.

Základní body kurzu :

1. Teoretická část - vysvětlení filozofie sebeobrany, celkové seznámení a úvod do bojového umění, důraz na mentální kontrolu sebe sama a také útočníka, předcházení napadení a komunikace s agresivním jedincem.

2. Praktický nácvik sebeobrany - základní postoje a přemisťování v sebeobraně

- bezpečná vzdálenost při obraně proti jakémukoli útoku a úhybné manévry

- základní vyprošťovací techniky podle intenzity útoku, práce s tělem

- nácvik sebeobrany proti škrcení

- znehybňovací techniky pomocí pák na ruce, nohy, odváděcí techniky

- nácvik strhávání soupeře na zem a znehybňovací techniky

- rozvoj osobnosti cvičence jak po fyzické tak i psychické stránce

- nácvik padacích a zalehávacích technik

- dýchací cvičení ,.............atd.