VZ/15/2009


lupa_M_120_M_120.jpg


soubor výzvy   

Příloha č. 1
 Příloha č. 2
  Příloha č. 3
Příloha č. 3 - doplnění

Označení: VZ / 15 / 2009
Předmět: Nabídka na dodávku reagencií pro imunochemické analýzy
Druh: podlimitní veřejná zakázka

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 17.8.2009
Termín podání nabídek: 14.9.2009 do 8:00 hod.
Místo podání nabídek:

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Weisshaupt
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 199
Fax: 569 421 982
email: jiri.weisshaupt@onhb.cz

Seznam uchazečů: Abbott Laboratories s.r.o.
Roche s.r.o.
Siemens Healthcare Diagnostic s.r.o.
Vybraný uchazeč: Abbott Laboratories s.r.o.
Celková suma: 3.947.876,- Kč + DPH

Termín zahájení plnění:

1.11.2009
Termín ukončení plnění: 1.11.2013
Poznámka: