VZ/13/2009


lupa_M_120_M_120.jpg


soubor výzvy   

technická zpráva

specifikace dodávky

výkresová dokumentace

Označení: VZ / 13 / 2009
Předmět: Výzva k podání nabídky na úpravu trafostanice v NHB
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 27.7.2009
Termín podání nabídek: 17.8.2009 do 8:00 hod.
Místo podání nabídek:

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod

Kontaktní osoba:

Josef  Tvrdý
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů: Industria AC s.r.o.
ECF elektrocentrum fabrik s.r.o.
Vybraný uchazeč: Industria AC s.r.o.
Celková suma: 748.943,- + DPH
Celková konečná suma: 748.943,- + DPH

Termín zahájení plnění:

30.7.2009
Termín ukončení plnění: 30.9.2009
Skutečný termín zahájení plnění: 30.7.2009
Skutečný termín ukončení plnění: 30.9.2009
Poznámka: