Rekonstrukce interny - přístroje ROP


V roce 2010 byla v naší nemocnici dokončena rekonstrukce pavilonu Interny. Součástí projektu bylo i přístrojové dovybavení NHB. 
Projekt byl hrazen z prostředků EU z programu Veřejné služby regionálního významu s podporou Kraje Vysočina. Více

Nové přístroje z programu ROP (Regionálního operačního programu).

Nové přístroje z programu ROP - kompletní přehled přístrojového dovybavení NHB