PLICNÍ ODDĚLENÍ


Primářka:

 MUDr. Romana Švecová

 romana.svecova@onhb.cz

Vrchní
sestra:
Mgr. Kateřina Pokorná
569 472 448
katerina.pokorna@onhb.cz


Lékař: MUDr. Bc. Hana Tomková
MUDr. Barbora Šafářová

Oddělení tuberkulózy a respiračních onemocnění se sestává z části ambulantní a lůžkové, cytodiagnostické laboratoře a laboratoře pro funkční plicní diagnostiku.


KDE NÁS NAJDETE

Budova č. 13 - vchod A - 1.NP

Telefonická spojení:

sestry 569 472 451

NABÍZÍME

Na našem oddělení nabízíme:

 • Diagnostiku a léčbu plicních chorob
 • Diagnostiku zhoubných procesů na základě rentgenového, bronchoskopického, cytologického a histologického vyšetření
 • Punkční biopsii plicních lesí ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením
 • Diagnostiku a léčbu specifických plicních chorob (tuberkulosa plicní a mimoplicní)
 • Bronchoskopické vyšetření s odběrem materiálu k dalšímu vyšetření, odstranění vdechnutých cizích těles
 • Funkční vyšetření klidové a ponámahové
 • Cytologické vyšetření odebraného materiálu včetně výpotků
 • Histologické vyšetření ve spolupráci s oddělením patologie
  Pro pacienty máme k dispozici nadstandardní pokoj zde

PROVOZ ODDĚLENÍ

Počet lůžek
Plicní oddělení má k dispozici 22 lůžek

Vizity

 • 9:00 - 10:00
 • Informace o zdravotním stavu nemocných podává ošetřující lékař rodinným příslušníkům a osobám uvedených v souhlasu pacienta denně od 14:00  do 15:00 (v případě závažného onemocnění po dohodě s ošetřujícím lékařem i mimo stanovenou dobu během pracovní doby od 7:00 do 15:30 hod.). Telefonické informace o zdravotním stavu nelze podávat (ve výjimečných případech možnost po předchozí osobní domluvě s lékařem).

Návštěvy
Návštěvy u lůžka pacienta denně mezi 14.00 až 16.00 hod. Mimo tyto hodiny jsou návštěvy možné po domluvě
s ošetřujícím personálem ve společných prostorách oddělení. Návštěvy by měly respektovat případná upozornění
či omezení ze strany personálu, která jsou v zájmu pacientů!

Co s sebou
Občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, hygienické potřeby, kompenzační  pomůcky (brýle,  naslouchadlo, berle,…), seznam  léků, které  pacient  užívá,  přezůvky,  osobní  potřeby (kniha, rádio,…)

Co nechat doma
Vyšší finanční obnos, cennosti

INFORMACE PRO PACIENTY

Program časného záchytu karcinomu plic

Spektra péče


fibrobronchoskopie
cytodiagnostika
funkční vyšetření plic

ambulance fotogalerie nahoru