VZ/11/2009


lupa_M_120_M_120.jpg


soubor výzvy   

příloha modrá šipka.png

Označení: VZ / 11 / 2009
Předmět: Nabídka na opravu střechy budovy kotelny v Nemocnici Havlíčkův Brod
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 25.5.2009
Termín podání nabídek: 5.6.2009 do 10:00 hod.
Místo podání nabídek:

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod

Kontaktní osoba:

Josef  Tvrdý
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 246
Fax: 569 421 982
email: tvrdy@onhb.cz

Seznam uchazečů:

Václav Ruber
Kipon Havlíčkův Brod
Trojstav s.r.o.
Hidos s.r.o.

Vybraný uchazeč: Václav Ruber
Celková suma: 317.687,- + DPH
Celková konečná suma: 317.687,- + DPH

Termín zahájení plnění:

červenec - srpen 2009
Termín ukončení plnění: září 2009
Skutečný termín zahájení plnění: 27.7.2009
Skutečný termín ukončení plnění: září 2009
Poznámka: