Prověření traumatologického plánu


Ve středu 6. května se konalo taktické cvičení Zdravotnické záchranné služby a Hasičského sboru kraje Vysočina. Záchranáři společně s hasiči prověřovali připravenost a funkčnost zásahů při hromadné havárii. Tentokrát šlo o simulovanou havárii skladů paliva ve šlapanovském Čepru.
Nácvik a každoroční cvičení tohoto typu má za cíl zdokonalovat záchranný systém, a tak v případě reálné havárie zvládnout náročná hromadná neštěstí. Hlavním cílem bylo nejen zvládnout ošetření, transport a následnou léčebnou péči více než dvacítky zraněných, ale také prověření kvality komunikace a spojení všech zúčastněných složek.

Do naší nemocnice bylo transportováno dvacet zraněných. "Zranění" figuranti do nemocnice přijížděli průběžně. "Pacienti" prošli celým systémem traumatologického plánu od roztřídění dle závažnosti zranění, přes důkladné vyšetření včetně všech potřebných vyšetření zobrazovacími a jinými metodami a dále příjmem na odděleních, případně přípravou k "operačnímu výkonu". Nácvik potvrdil, že traumatologický plán Nemocnice Havlíčkův Brod je plně funkční.

Rolí zraněných se ujali studenti Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě.
V naší nemocnici byl vyhlášen Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina zkušební nácvik traumatologického plánu naposledy v prosinci loňského roku. Po pěti měsících byla znovu a úspěšně prověřena připravenost nemocniční neodkladné péče při hromadném neštěstí za uplatnění zvláštních postupů k urychlenému zajištění dostatečné kapacity zdravotnického zařízení pro poskytnutí potřebného rozsahu zdravotní péče.

Fotogalerie