VZ/08/2009


 

lupa_M_120_M_120.jpg


soubor výzvy   

příloha modrá šipka.png

Označení: VZ / 08 / 2009
Předmět: Dodávka cytostatik s obsahem účinné látky "GEMCITABIN"
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 20.4.2009
Termín podání nabídek: 7.5.2009 do 8:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Jiří Weisshaupt
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 199
Fax: 569 421 982
email: jiri.weisshaupt@onhb.cz

Seznam uchazečů: Gehe Pharma Praha s.r.o.
Teva Pharmaceuticals s.r.o.
Sandoz s.r.o.
Vybraný uchazeč: Gehe Pharma Praha s.r.o.
Celková suma: 305.301,45 Kč

Termín zahájení plnění:

1.6.2009
Termín ukončení plnění: 1.6.2010
Poznámka: