Lékařská knihovna


OTEVÍRACÍ DOBA: UZAVŘENA od 14.12.2021

úterý od 13:00 do 15:00 hod.

čtvrtek od 10:00 do 14:00 hod

/Dále možnost objednání telefonicky na 569 472 301 nebo na emailu: niederlova@onhb.cz/. Pro zaměstnance zkrácená volba 83 202.

Kde nás najdete: budova onkologie, vstupní vestibul

NOVÉ KNIHY ZDE

Poskytujeme knihovnické a informační služby zaměstnancům nemocnice a registrovaným uživatelům, jako jsou např. studenti středních a vyšších odborných škol, ale i ostatním knihovnám.
Fond knihovny je dlouhodobě systematicky budován. Kromě aktuálního knihovnického fondu je zajištěn také okamžitý přístup do archivu. V nabídce jsou odborné monografie, atlasy, učebnice, skripta, literaturu lékařská i ošetřovateslká a různá odborná periodika.
Základní služby poskytuje bezplatně. 

Půjčovní služby:

    • prezenční výpůjčky - půjčování ve studovně
    • absenční výpůjčky - půjčování mimo knihovnu
    • meziknihovní výpůjčky - půjčování jiným knihovnám
    • nákup odborné literatury za zvýhodněné ceny od některých vydavatelství

Zprostředkovaně zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS), tj. zprostředování výpůjček z českých a zahraničních knihoven.

Dále jsou v nabídce rešeršní služby na vyžádané téma, bibliografické služby z vlastních fondů, reprografické služby /kopie článků/. Internetové služby jsou k dispozici v místnosti knihovny.