Změna v placení regulačních poplatků


Dnem 1. dubna vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která mění jeho paragrafy týkající se RP a doplatků na léčiva a jejich limity.

 

Děti do 18 let

-         Ruší se poplatek 30 Kč u lékaře, jde-li o děti do dovršení 18. roku věku včetně tohoto dne.

-         POZOR – poplatky 60 Kč za den pobytu v nemocnici, léčebně apod., 90 Kč za pohotovost a 30 Kč za položku na receptu zůstávají!!!

-         Snížení ochranného limitu na 2500Kč, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku

Senioři nad 65 let

-         Snížení ochranného limitu na 2500Kč, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku.

-         Do limitu se nově započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě.

Osvobození od RP

Ke skupinám osob již dříve vyjmenovaných, které neplatí žádné RP se doplňují

A.    Děti umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo svěřené do pěstounské péče.

B.     Osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem, domovech pro seniory nebo ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pokud jim po úhradě za ubytování a stravu zbude méně než 800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem (potvrzení jim vydá příslušný poskytovatel sociálních služeb).

Poplatek 30 Kč za položku na receptu

Podle zákona se platí nadále, ale doplatek pacienty za položku na receptu bude snížen o zaplacený RP nebo jeho příslušnou část tak, aby částka za doplatek a RP činila nejméně 30 Kč – to znamená, že u léků, které jsou plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního pojištění,se vždy hradí RP. U částečně hrazených léků se doplatek snižuje o zaplacený RP. Doplatek a RP musí činit vždy nejméně 30 Kč.

 

Výše ochranných ročních limitů

A.    Limit 5000 Kč – týká se dospělých ve věku od 18 let do 65 let.

B.     Limit 2500 Kč- týká se jen dětí do 18 let a seniorů nad 65 let.

Do limitu se nezapočítává

-         Poplatek 60 Kč za každý den ústavní péče v nemocnicích, v léčebně dlouhodobě nemocných, odborných léčebných ústavech včetně psychiatrických, dětsé odborné léčebně a ozdravovně, lázních nebo den komplexní lázeňské péče

-         Poplatek 90 Kč za návštěvu pohotovosti

Do limitu se započítává

-         Poplatek u lékaře ve výši 30 Kč

-         Poplatek 30 Kč za položku na receptu

-      Doplatek za léčivé přípravky částečně hrazené pojišťovnou, ale pouze ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupný léčivý přípravek s obsahem stejné léčivé látky a se stejnou cestou podání. To neplatí v případě, že lékař na receptu vyznačil, že lék nelze nahradit – pak se doplatek započítává v plné výši. Do limitu se nově započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě, předepsané na recept pacientům starším 65 let.