VZ/04/2009


 

lupa_M_120_M_120.jpg


soubor výzvy   

příloha modrá šipka.png

Označení: VZ / 04 / 2009
Předmět: Dodávka cytostatik s obsahem účinné látky "oxaliplatina"
Druh: veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

výzva k podání nabídky
Datum zveřejnění: 16.3.2009
Termín podání nabídek: 1.4.2009 do 8:00 hod.
Místo podání nabídek: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Jiří Weisshaupt
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 199
Fax: 569 421 982
email: jiri.weisshaupt@onhb.cz

Seznam uchazečů:

Sanofi Aventis
Teva Pharmaceuticals CR, s..ro.
Mylan Pharmaeuticals
Gehe Pharma s.r.o.

Vybraný uchazeč: Sanofi Aventis
Celková suma: 165.434,- Kč

Termín zahájení plnění:

1.5.2009
Termín ukončení plnění: 1.5.2010
Poznámka: