Bazální stimulace


Bazální stimulace – stimulace vnímání

,,Stimulace vnímání je saturace sebepojetí“- profesor Andreas Frölich, který koncept  rozvinul v 70.letech 20. století v Německu.

Do ošetřovatelské péče jej v 80.letech 20. století zavedla zdravotní sestra Christel Bienstein.

Využívá se u nemocných :

  • ve stavu vigilního komatu
  • u mentálně postižených
  • u nemocných s Alzheimerovou demencí
  • u nedonošených dětí
  • u pacientů  dlouhodobě upoutaných na lůžko
  • u pacientů neklidných a dezorientovaných

Každý člověk ať je jakkoli postižen, je schopen v každé situaci alespoň něco některými ze svých smyslů vnímat. Stimulací jednotlivých lidských smyslů dochází ke znovu podněcování příslušných nervových komplexů - dochází k vyvolání vzpomínek.


Cíle bazální stimulace :

  • Podpora rozvoje vlastní identity
  • Zvládnutí orientace v prostoru a čase
  • Zlepšení funkcí organismu
  • Umožňuje komunikaci s okolím