Dodávka angiografického systému pro intervenční angiografii


                                                                                                
                                                                       soubor výzvy                                                                         
                                                                                                                                                                                    
 Evidenční číslo zakázky: VZ/27 / 2008
 Předmět veřejné zakázky: Dodávka angiografického systému pro intervenční angiografii 
 Druh veřejné zakázky:  nadlimitní VZ
 Způsob zadání:  výzva k podání nabídky
 Datum zveřejnění:  12.10.2008
 Termín podání nabídek:  24.11.2008 do 13:00 hod.
 Místo podání nabídek:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624
 580 22 Havlíčkův Brod
 Kontaktní osoba:  Ing. Adam Fila
 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
 tel.: 569 472 118, 739 161 516
 fax: 569 421 982
 email:adam.fila@onhb.cz
 Seznam uchazečů:
Philips ČRs.r.o., Šafránkova 1238/1, Praha
Audioscan, spol. s r.o., Oldřichova 107/50, Praha 2
 Vybraný uchazeč:
Philips ČRs.r.o., Šafránkova 1238/1, Praha
 Celková suma:  12.971.000,-Kč
 Termín zahájení plnění:  6.1.2009
 Termín ukončení plnění:
 Celková konečná suma:  
 Skutečný termín zahájení plnění:  
 Skutečný termín ukončení plnění:  
 Poznámka: