TECHNICKÝ A PROVOZNÍ ÚSEKTechnický a provozní úsek nemocnice soustřeďuje dlouhou řadu činností jejíž hlavním úkolem je vytvářet a trvale zajišťovat příznivé podmínky pro zdravotnická oddělení. Na uvedeném úseku se koordinuje činnost technických provozů, zabezpečuje stavební investice a modernizace včetně oprav a údržby podle schváleného  finančního plánu zřizovatele. Dále se zde provozují činnosti, které jsou servisního charakteru a zdravotnická oddělení je nutně potřebují pro zajištění odpovídajících podmínek pro léčbu pacientů.

Vedením technického a provozního úseku je pověřen technický a provozní náměstek, který navrhuje koncepční řešení uspořádání v nemocnici, řídí stavební investice, rekonstrukce a modernizace.
Dále odpovídá za koordinaci a přímé řízení níže uvedených oddělení a jejich činností.

Technický a provozní náměstek: 
Ing. Otto Šrůta
   tel.: 569 472 246, email: otto.sruta@onhb.cz

Oddělení údržby:
řídí vedoucí oddělení - odpovídá za provádění údržby  budov v areálu nemocnice a zajišťuje zejména:
pravidelnou údržbu všech budov, které nemocnice využívá pro svou činnost, pravidelnou údržbu a provoz stanice na medicinální plyny včetně revizí rozvodu po celém areálu nemocnice a rozvodů ve všech budovách, zajišťuje provoz a revize všech výtahů v nemocnici, zajišťuje opravy rozvodů ZTI, opravy vybavení a nábytku, organizuje práci vlastní údržby a objednává opravy u dodavatelů, zajišťuje opravy elektroinstalace ve všech budovách nemocnice včetně revizí a pravidelné údržby, zajišťuje modernizace zdravotnických provozů menšího rozsahu.
vedoucí údržby:  
Ivan Satrapa
  tel.: 569 472 234, email: ivan.satrapa@onhb.cz


Oddělení energetiky:
řídí vedoucí oddělení odpovídá za spolehlivý a ekonomický provoz energetického hospodářství. Mezi jeho hlavní činnosti patří:   
efektivně řídit provoz kotelny a rozvodů tepla ve všech budovách nemocnice včetně provádění údržby celého systému, řídí a zajišťuje odběry elektrické energie v nemocnici od trafostanic do všech budov nemocnice, řídí provoz klimatizačních a vzduchotechnických zařízení včetně měření a regulace, zajišťuje provoz a revize tlakových nádob, spolupracuje na přípravě nových investic a při jejich realizaci je dozoruje.
vedoucí energetiky:
Jaroslav Vochyán  tel.:569 472 546, email: jaroslav.vochyan@onhb.cz


Oddělení dopravy a manipulace:
řídí vedoucí oddělení - odpovídá za spolehlivost a  ekonomické využití vozidel, dále zajišťuje zejména tyto činnosti:
efektivně řídí dopravu a manipulaci v celém areálu nemocnice, zajišťuje údržbu komunikací a venkovních ploch v areálu nemocnice, řídí a kontroluje odpadové hospodářství v nemocnici.
vedoucí dopravy a manipulace: 
tel.: 569 472 225, email: daniel.chymo@onhb.cz

Technik  BOZP a PO:
zajišťuje všechny činnosti související s  bezpečností práce a požární ochranou v nemocnici. 
Jiří Pospíšil  tel.: 569 472 249, email: jiri.pospisil@onhb.cz

Prádelna:
řídí vedoucí prádelny - odpovídá za ekonomický a spolehlivý provoz prádelny a při své práci zajišťuje:
pravidelné praní prádla a jeho opravy pro všechna oddělení nemocnice, dodržování všech smluvních podmínek na praní prádla pro smluvní odběratele, správný výdej textilu (ochranných pomůcek) z textilního skladu, dodržování všech hygienických předpisů pro tyto činnosti
vedoucí  prádelny: 
Jiří Jambor
  tel: 569 472 251, email: jiri.jambor@onhb.cz

 

Stravovací zařízení:
řídí vedoucí stravovacího zařízení – zajišťuje ekonomický provoz zařízení, odpovídá za výrobu léčebné výživy pro pacienty a kvalitu stravy pro zaměstnance. Mezi její hlavní úkoly patří:
sestavování jídelníčků v souladu s dietním systémem při zachování maximální hospodárnosti, efektivně řídit zásobování potravinami s využitím výběrových řízení pro stanovení optimálních dodavatelů, udržuje odpovídající stavy skladových zásob, efektivními rozpisy směn zajišťuje minimální množství přesčasové práce.
Vedoucí stravovacího zařízení:  
Jana Poláková
   tel.: 569 472 595, email: jana.polakova@onhb.cz

 

fotogalerie

nahoru