Nácvik traumatologického plánu


Ve čtvrtek 4. prosince byl ve 14.02 hod. vyhlášen Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina zkušební nácvik traumatologického plánu v naší nemocnici. Nácvik proběhl v koordinaci s úsekem krizového managementu KÚ kraje Vysočina a byl prověřením připravenosti nemocniční neodkladné péče při hromadném neštěstí. To vyžaduje uplatnění zvláštních postupů k urychlenému zajištění dostatečné kapacity zdravotnického zařízení pro poskytnutí potřebného rozsahu zdravotní péče.

Nácvik probíhá každý rok - letos jsme se zaměřili zejména na podrobné prověření funkčnosti komunikace na všech úrovních ( mezi ZZS a příjemcem výzvy na traumatologické ambulanci, rychlost svolání krizového štábu, svolání jednotlivých pracovníků). Dále na zajištění volné lůžkové kapacity pro přijímané pacienty, rezervy v kapacitě operačních sálů, diagnostické techniky, zdravotnického materiálu a ověření zásob krevních konzerv, infuzních roztoků, atd. Dopravení "pacienti" prošli celým systémem traumatologického plánu od roztřídění dle závažnosti zranění, přes důkladné vyšetření včetně všech potřebných vyšetření zobrazovacími a jinými metodami a dále příjmem na odděleních, případně přípravou k "operačnímu výkonu".

Traumatologického plánu se jako figuranti účastnili studenti Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě. Byla simulována hromadná automobilová nehoda s více než 30 zraněnými. Celkem bylo v rámci zkušebního "hromadného neštěstí" ošetřeno 30 "pacientů" s různými druhy a tíží zranění. Nácvik zahrnoval 7 těžce zraněných pacientů,13 středně těžkých poranění a 10 lehce poraněných osob. ( Děkujeme všem studentům zdravotnické školy, kteří se zapojili a pomohli nám v nácviku.)

Součástí nácviku bylo též zajištění přístupových cest k nemocnici a celková připravenost na příjezd vozů ZZS. Kompletně tak byl prověřen celý systém traumatologického plánu naší nemocnice, který navazuje na traumaplán Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina., která poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Cvičení prokázalo dobrou připravenost nemocnice na případná hromadná neštěstí a funkčnost traumatologického plánu naší nemocnice.

Fotogalerie