Duchovní služby pro pacienty


BOHOSLUŽBY leden až březen 2024 - ZDE

Nedělní bohoslužby v zasedací místnosti - 6.NP - začátek vždy od 17:00 hod.

Bohoslužby pravidelně konané v nemocniční kapli každou neděli zůstávají beze změn!!!

ekumenická bohoslužba_M_250.jpg

KONTAKTY NA DUCHOVNÍ SLUŽBU

Církev adventistů sedmého dne

Kontakt: Mgr. Aleš Kocián, B.Th., kazatel, vězeňský kaplan

mobil: 739 345 651, email: ales.kocian@casd.cz

https://hb.casd.cz

Adresa místa bohoslužeb: Sborový dům, Chotěbořská 2513, Havlíčkův Brod

 

Církev bratrská

Kontakt: Daniel Litvan, kazatel a správce sboru

mobil: 774 910 807, email: daniel.litvan@gmail.com

www.cbhb.cz

Adresa fary i místa bohoslužeb: Strážná 1364, Havlíčkův Brod

 

Církev československá husitská

Kontakt: Mgr. František Tichý, farář - administrátor

mobil: 736 265 817 email: frantisektichy@email.cz

Mgr. Pavel Homolka, předseda rady starších
mobil.: 777 634 177
https://ccshhb3.webnode.cz

Adresa fary a v zimních měsících i místa bohoslužeb: B. Kobzinové 2088, Havlíčkův Brod

 

Českobratrská církev evangelická

Kontakt: Mgr. David Šorm, farář

mobil: 739 244 611, email: d.j.sorm@volny.cz

http.//horni-krupa.evangnet.cz

Adresa fary i místa bohoslužeb: Horní Krupá 63, Havlíčkův Bro

Adresa místa bohoslužeb: Chotěbořská 2513, Havlíčkův Brod

 

Starokatolická církev

Kontakt: ThDr. Václav Pavlosek, farář

Tel: 566 625 338, mobil: 602 732 451, email: vaclavpavlosek@seznam.cz

www.starokatolici.cz

Adresa místa bohoslužeb: Husova 2624, Havlíčků Brod

 

Římskokatolická církev

Kontakt: Mgr. P. Oldřich Kučera, děkan

mobil: 731 402 249, email: olda.kucera@orlicko.cz

Kontakt: Jakub Brabec, farní vikář

mobil: 731 723 247, email: jakub.brabec4077@gmail.com

Kontakt: PaedDr. Mgr. Jiří Vojtěch Černý O.Melit.cap.Mag., farní vikář

mobil: 722 431 532, email:j.v.cerny@gmail.com

www.farnosthb.cz

Adresa fary: Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod,

tel.:569 427 707

 

Křesťanské společenství

Kontakt: Martin Petr, starší sboru

mobil: 737 559 340, email: kshb@post.cz

www.havlickuvbrod.kaes.cz

Adresa: KD Ostrov, 2. patro vchod F, Na Ostrově 28/3, Havlíčkův Brod

 

 

Nemocnice Havlíčkův Brod se rozhodla rozšířit duchovní služby pro své pacienty. Dříve se konaly pravidelné bohoslužby v prostorách nemocniční kaple, která je situována mimo hlavní nemocniční monoblok. Ne každý pacient, který chce využít duchovní služby v průběhu hospitalizace, však je schopen pohybovat se po areálu nemocnice či odpoutat se od lůžka. Z toho důvodu jsme se rozhodli vyčlenit v hlavní budově nemocnice místo, kde se pravidelně každou neděli budou konat bohoslužby a které bude pro pacienty lépe dostupné.
V neděli 1.3.2009 se konala první ekumenická bohoslužbou v prostorách zasedací místnosti (která byla při té příležitosti k těmto účelům vysvěcena) v 6. patře budovy č.2.
Tato bohuslužba zahájila pravidelné konání bohoslužeb, při nichž se budou střídat jednotlivé církve. Navíc byly na každý pokoj pro pacienty umístěny informace o kontaktech na duchovní jednotlivých církví (viz. níže) a o možnosti domluvené návštěvy duchovního přímo u lůžka pacienta. Pacient si může duchovního přivolat sám nebo o to požádat personál nemocnice.