O NÁS


logo.jpg příspěvková organizace
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
IČO: 00179540, DIČ: CZ00179540
číslo BÚ: 17938-521/0100
zřizovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina

bankovní spojení pro příjem darových financí - KB, a.s.: 182-0017938521/0100.

organizace zapsaná v Obchodním rejstříku vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 876
IČO: 00179540

Tel.: 569 472 111 (spojovatelka)
Tel.: 569 472 231 (informační centrum)
Tel.: 569 472 202, 203 (sekretariát)
Fax.: 569 421 982 (recepce)
Účet: KB Havlíčkův Brod, číslo účtu: 17938-521/0100   variabilní symboly

DIČ:

CZ00179540
E-mail: nemocnice@onhb.cz

Zřizovací listina

Organizační struktura

Podatelna Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace zveřejňuje návrh rozpočtu a rozpočet (plán výnosů a nákladů) dle § 28a odst. 3 a 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím internetových stránek svého zřizovatele.  Odkaz najdete zde: https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/58/dokumenty/13 .

Prohlášení o přístupnosti webových stránek - ZDE


Město Havlíčkův Brod leží v pahorkaté oblasti kraje Vysočina. Historie nemocnice v Havlíčkově Brodě se píše od roku 1897. Dnes má své významné místo v Kraji Vysočina a v poskytování svých služeb má nadregionální charakter. Naši zdravotníci úzce spolupracují s odborníky ostatních nemocnic a některých fakultních nemocnic.

Nemocnice disponuje 534 lůžky na 19 odděleních. V monobloku budovy nemocnice najdete následující oddělení: internu, chirurgii, ortopedii, neurologii, dětské, hemodialýzu, lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení, gynekologii, urologii, ušní-nosní-krční, oční, centrální operační sály s centrální sterilizací a oddělení léčebné výživy. Ostatní oddělení jsou v nedávno zrekonstruovaných budovách. Patří mezi ně: onkologie, plicní, oddělení následné péče a rehabilitace, infekční, rehabilitace a kožní ambulance. Na velmi dobré odborné úrovni jsou vybavena komplementární pracoviště, jako je radiodiagnostické oddělení, oddělení společných laboratoří, transfuzní oddělení a oddělení nukleární medicíny.

Nemocnice má vytvořeny dobré podmínky pro lékařskou i ošetřovatelskou péči o nemocné a splňuje požadavky, které jsou kladeny na zdravotnické zařízení 21.století. Pracují zde kvalifikovaní lékaři – specialisté, všeobecné sestry, porodní asistentky a laboranti, kteří se dále vzdělávají ve své profesi a jsou připraveni na profesionální přístup k nemocnému i jeho rodině.

Velmi dobré zázemí pro diagnostiku a výsledky v léčbě nemocných posunuly havlíčkobrodskou nemocnici na evropskou  úroveň.

Naše nemocnice má smlouvu se všemi veřejnými zdravotními pojišťovnami tj. VZP, VoZP, ČPZP, OZP, ZPŠ, ZPMVČR a RBP.

nahoru