Nové přístrojové vybavení laboratoře funkční diagnostiky interního oddělení


V měsíci říjnu 2008 byla novými přístroji kompletně vybavena laboratoř funkční diagnostiky interního oddělení (EKG - včetně počítačového vybavení, bicyklový ergometr a pohyblivý pás-treadmill).

Zátěžové vyšetření kardiovaskulárního systému je důležitou součástí diagnostiky ischemické choroby srdeční a ischemické choroby  cév dolních končetin.Kromě diagnostiky slouží také k posuzování závažnosti a vývoje nemocí i účinnosti jejich terapie. Přispívá také k nastavení vhodné pohybové aktivity jako součásti běžné léčby, rehabilitace i denního režimu pacientů.

Nové vybavení rozhodně přispěje ke zlepšení péče o kardiaky a pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin.