Dodávka klinického audiometru a tympanometru


                                                                     soubor výzvy
                                                                             vyzva.gif
 Evidenční číslo zakázky: VZ /32 / 2008
 Předmět veřejné zakázky: Dodávka klinického audiometru a tympanometru
 Druh veřejné zakázky:  poptávková nabídka 
 Způsob zadání:  výzva k podání nabídky
 Datum zveřejnění:  3.11.2008
 Termín podání nabídek:  21.11.2008 do 11:00 hod.
 Místo podání nabídek:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624
 580 22 Havlíčkův Brod
 Kontaktní osoba:  Ing. Adam Fila
 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
 tel.: 569 472 118, 739 161 516
 fax: 569 421 982
 email:adam.fila@onhb.cz
 Seznam uchazečů:

Widex Line s.r.o., Siemens Audiologická Technika s.r.o., Oticon Ing. Karel Jančík, Audionika s.r.o.

 Vybraný uchazeč: Widex Line s.r.o.
 Celková suma:  248.193,- Kč
 Termín zahájení plnění:  5.1.2009
 Termín ukončení plnění:  27.1.2009
 Celková konečná suma:  248.193,- Kč
 Skutečný termín zahájení plnění:  5.1.2009
 Skutečný termín ukončení plnění:  27.1.2009
 Poznámka: Doložení  kvalifikačních předpokladů je možné splnit formou čestného prohlášení.