Dodávka tlakového injektoru pro CT


                                                                    soubor výzvy
                                                                             vyzva.gif
 Evidenční číslo zakázky: VZ /30 / 2008
 Předmět veřejné zakázky: Dodávka tlakového injektoru pro CT
 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
 Způsob zadání:  výzva k podání nabídky
 Datum zveřejnění:  31.10.2008
 Termín podání nabídek:  14.11.2008 do 11:00 hod.
 Místo podání nabídek:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624
 580 22 Havlíčkův Brod
 Kontaktní osoba:  Ing. Adam Fila
 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
 tel.: 569 472 118, 739 161 516
 fax: 569 421 982
 email:adam.fila@onhb.cz
 Seznam uchazečů:

 Siemens Medicínské systémy s.r.o.

 Vybraný uchazeč:  Siemens Medicínské systémy s.r.o.
 Celková suma:  671.971,- Kč
 Termín zahájení plnění:  5.12.2008
 Termín ukončení plnění:  18.12.2008
 Celková konečná suma:  671.971,- Kč
 Skutečný termín zahájení plnění:  5.12.2008
 Skutečný termín ukončení plnění:  18.12.2008
 Poznámka: Doložení  kvalifikačních předpokladů je možné splnit formou čestného prohlášení.