Návštěva lékařů z Ukrajiny


Lékaři ze sanatoria a lázní v Solotvině - Zakarpatská oblast Ukrajiny - si prohlídli naši nemocnici. V sobotu 25. října přijela do nemocnice desetičlenná delegace lékařů, kteří přijeli s cílem porovnat a prodiskutovat otázku kvality poskytovné péče a vybavení naší nemocnice. V průběhu odpolední návštěvy shlédli oddělení nukleární medicíny (nejvíce zaujala moderní gamakamera, která je jediná svého druhu na Vysočině), dále oční oddělení včetně ambulantních vyšetřoven a operačních sálů, následovala porodnice a dětské oddělení. 

Při následné prezentaci nemocnice a přiblížení i ostatních oddělení se diskutovalo i o personální problematice, financování zdravotnické péče a dalších tématech.

Lékaři ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny přijeli na Vysočinu na pozvání od zástupců kraje Vysočina. Na programu měli v průběhu dne například prohlídku dispečinku ZZS kraje Vysočina nebo návštěvu Nemocnice Jihlava.Fotogalerie