Dodávka silové elektřiny v Nemocnici Havlíčkův Brod


soubor výzvy          Příloha č.1   
            
                                 Příloha č.2    

                               Příloha č. 3

 

                                                                              Oznámení o podání opravného oznámení a úpravě ZD

 Evidenční číslo zakázky:  VZ / 28/ 2008
 Předmět veřejné zakázky:  Dodávka silové elektřiny v Nemocnici Havlíčkův Brod
 Druh veřejné zakázky:  nadlimitní veřejná zakázka  
 Způsob zadání:  výzva k podání nabídky
 Datum zveřejnění:  24.10.2008
 Termín podání nabídek:  16.12.2008 v 12:45 hodin
 Místo podání nabídek:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624
 580 22 Havlíčkův Brod
 Kontaktní osoba:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
 Josef Tvrdý, provozní a technický náměstek
 tel.: 569 472 246, 732 149 560
 fax: 569 421 982
 email: tvrdy@onhb.cz
Výsledek řízení:   
 Seznam uchazečů:
 MORAVIA ENERGO, a.s.. Jeřabinová 365, Třinec
 Lumius, s.r.o., ul.Míru 3267, Frýdek Místek 738 01
 E.ON energie a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 49
 ČEZ Prodej s.r.o, Humpolecká 448, Havlíčkův Brod 580 01
 Vybraný uchazeč:  MORAVIA ENERGO, a.s.. Jeřabinová 365, Třinec
 Celková suma:  1718,00Kč/MWh
 Termín zahájení plnění:  1.2.2009
 Termín ukončení plnění:  31.12.2009
 Celková konečná suma:  1718,00Kč/MWh
 Skutečný termín zahájení plnění:  1.2.2009
 Skutečný termín ukončení plnění:  31.12.2009
 Poznámka: