Informace pro pozůstalé


Vážení pozůstalí,

přijměte prosím, od nás upřímnou soustrast nad úmrtím Vašeho blízkého. Rádi bychom Vám co nejvíce ulehčili tyto těžké dny, proto poskytujeme tento písemný návod, jak dál postupovat při vyřizování náležitostí.

· Osobní věci zemřelého jsou po předložení občanského průkazu předány pozůstalému/osobě, která je uvedena v „Písemném souhlasu s hospitalizací“, jako osoba určená k podávání informací o zdravotním stavu. Vydání osobních věcí je možné pouze proti podpisu.

· Finanční hotovost, vkladní knížky, platební karty, klíče, notebook Vám nemohou být vydány, neboť jsou dle občanského zákoníku součástí dědictví. Budou uloženy v nemocnici do doby, kdy bude ukončeno dědické řízení, a poté vydány oprávněnému dědici.

· Zemřelého nelze vystavovat jinak než v rakvi, což zajišťuje pouze pohřební služba.

· Pohřeb je možno zadat kterékoliv Vámi vybrané pohřební službě. Pro zařízení pohřbu je potřeba předložit občanský průkaz zemřelého a občanský průkaz toho, kdo pohřeb zařizuje.

· Pro přípravu zemřelého na pohřeb je potřeba přinést na pohřební službu šaty. Úmrtní list se vystavuje na matrice později, obvykle do 14 dnů, a zasílá se poštou zadavateli pohřbu.

Víme, že toto období nebude pro Vás lehké. Pokud budete potřebovat pomoc/informace, můžete se obrátit na naše zdravotně sociální pracovnice.

Mgr. Kamila Mrtková, e-mail:kamila.mrtkova@onhb.cz

telefon: 569 472 275

mobil: 734 354 546

Bc. Renata Novotná, email: renata.novotna@onhb.cz

telefon: 569 472 453

mobil: 737 893 625