Dodávka optického koherentního tomografu-OCT


                                                                       soubor výzvy
                                                                             vyzva.gif
 Evidenční číslo zakázky: VZ /29 / 2008
 Předmět veřejné zakázky: Dodávka optického koherentního tomografu-OCT
 Druh veřejné zakázky:  poptávková nabídka 
 Způsob zadání:  výzva k podání nabídky
 Datum zveřejnění:  22.10.2008
 Termín podání nabídek:  30.10.2008 do 13:00 hod.
 Místo podání nabídek:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624
 580 22 Havlíčkův Brod
 Kontaktní osoba:  Ing. Adam Fila
 Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
 tel.: 569 472 118, 739 161 516
 fax: 569 421 982
 email:adam.fila@onhb.cz
 Seznam uchazečů:

CARL ZEISS, s.r.o., Radlická 14/3201,150 00 Praha5
CMI s.r.o., Sokolovská 100,180 00 Praha 8

 Vybraný uchazeč: CARL ZEISS, s.r.o., Radlická 14/3201,150 00 Praha5
 Celková suma:  1.194.640,-Kč
 Termín zahájení plnění:  2.12.2008
 Termín ukončení plnění:  2.12.2008
 Celková konečná suma:  1.194.640,-Kč
 Skutečný termín zahájení plnění:  2.12.2008
 Skutečný termín ukončení plnění:  2.12.2008
 Poznámka: Doložení  kvalifikačních předpokladů je možné splnit formou čestného prohlášení.