V rámci rekonstrukce se některá oddělení stěhují


Zahájení rekonstrukce budovy interny - nejstarší části hlavní budovy nemocnice si vyžádalo stěhování některých oddělení a ambulancí do náhradních prostor. Přestěhováno již bylo interní oddělení stanice J ženy, neurologické oddělení včetně ambulancí a interní JIP. Stanice zůstávají plně v provozu. Pacienty moc prosíme o shovívavost a tolerantnost s právě probíhajícími změnami. Vzájemným pochopením se v průběhu dvou let dočkáme modernějšího a příjemnějšího prostředí pro pacienty interního pavilonu.      

Děláme to pro Vás!

Oddělení byla přestěhována do bývalé budovy ortopedie -budova č. 10 v areálu nemocnice HB. Náhradní budova poskytne zázemí pro všechna stěhovaná oddělení i ambulance. Ty tedy budou po celou dobu rekonstrukce plně v provozu!!!!

O aktuálním stavu, termínech a změnách Vás budeme na tomto místě průběžně informovat. Děkujeme za pochopení!!!!