Výběrové řízení na obsazení funkcí primáře/řky


Ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

 

vypisuje  V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í

 

na obsazení funkce Primář/ka hemodialyzačního oddělení

 

 

Požadujeme:

-     VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, specializace v oboru v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. v platném znění

-     minim. 8 let praxe v oboru

-     zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle § 3 odst. 1 b), c) zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění

-     osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

-     stručnou výhledovou koncepci primariátu

-     manažerské a organizační schopnosti

-     osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu pracoviště

-     samostatnost, flexibilita, proaktivita

-     fundované znalosti práce s počítačem

 

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

-    stručný životopis s přehledem dosavadní praxe

-    ověřené fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci

-    výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíce

-    lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání

-    přehled publikační, popř. vědecké činnosti

-    souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

 

Nabízíme:

-    tvůrčí práci v moderním zdravotnickém zařízení

-    zaměstnanecké a sociální výhody

-    možnost profesního a kariérního růstu

-    možnost dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace

 

 

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady do výběrového řízení zasílejte na adresu Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod nejpozději do 31.8.2008 k rukám vedoucí personálního oddělení Bc.Jany Beranové nebo na  email:jana.beranova@onhb.cz

 

 

Ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

 

vypisuje  V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í

 

na obsazení funkce Primář/ka oddělení nukleární medicíny

 

 

Požadujeme:

-     VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, specializace v oboru v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. v platném znění

-     minim. 8 let praxe v oboru

-     zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle § 3 odst. 1 b), c) zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění

-     osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

-     stručnou výhledovou koncepci primariátu

-     manažerské a organizační schopnosti

-     osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu pracoviště

-     samostatnost, flexibilita, proaktivita

-     fundované znalosti práce s počítačem

 

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

-    stručný životopis s přehledem dosavadní praxe

-    ověřené fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci

-    výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíce

-    lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání

-    přehled publikační, popř. vědecké činnosti

-    souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

 

Nabízíme:

-    tvůrčí práci v moderním zdravotnickém zařízení

-    zaměstnanecké a sociální výhody

-    možnost profesního a kariérního růstu

-    možnost dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace

 

 

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady do výběrového řízení zasílejte na adresu Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod nejpozději do 31.8.2008  k rukám vedoucí personálního oddělení Bc.Jany Beranové nebo na  email:jana.beranova@onhb.cz