Výměna teplovodního kotle v kotelně Nemocnici Havlíčkův Brod


soubor výzvy  

 

vyzva.gif

                                  
                                            
 Evidenční číslo zakázky:  VZ / 17/ 2008
 Předmět veřejné zakázky:  Výměna teplovodního kotle v kotelně Nemocnici Havlíčkův Brod
 Druh veřejné zakázky:  podlimitní veřejná zakázka  
 Způsob zadání:  výzva k podání nabídky
 Datum zveřejnění:  11.7.2008
 Termín podání nabídek:  29.7.2008 v 8:00hodin
 Místo podání nabídek:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624
 580 22 Havlíčkův Brod
 Kontaktní osoba:  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
 Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
 Josef Tvrdý, technický náměstek
 tel.: 569 472 246, 732 149 560
 Jaroslav Vochyán,vedoucí odd.energetiky, 604 296 560
 email: tvrdy@onhb.cz
Výsledek řízení:   
 Seznam uchazečů:
 TECES s.r.o., Technologické celky staveb, Žižkova 4627/131, 586 01 Jihlava
 TH s.r.o., Ratíškovice 502, Ratíškovice
 Tenza, a.s., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno  
 Vybraný uchazeč:  TECES s.r.o., Technologické celky staveb, Žižkova 4627/131, 586 01 Jihlava
 Celková suma:  2.385.412,- Kč (bez DPH)
 Termín zahájení plnění:  10.9.2008
 Termín ukončení plnění:  24.10.2008
 Celková konečná suma:  2.385.412,- Kč (bez DPH)
 Skutečný termín zahájení plnění:  10.9.2008
 Skutečný termín ukončení plnění:  24.10.2008
 Poznámka: