Den otevřených dveří na neurologii


Primář neurologie MUDr.J.ŘímanZhruba dvě desítky návštěvníků se přišly podívat v rámci Dne otevřených dveří na neurologické oddělení naší nemocnice. Neurologické oddělení se zapojilo do projektu 30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod. Den otevřených dveří se uskutečnil 20. května v dopoledních hodinách. Akce byla určena široké veřejnosti.

Tým našich lékařů, sester a ostatních pracovníků neurologického oddělení  poskytoval komplexní informace o problematice CPM (cévních mozkových příhod). Primář oddělení MUDr. Jaroslav Říman se věnoval potencionálním pacientům po celé dopoledne. "Přišla za námi paní, kterou dlouhodobě trápí bolesti hlavy, ale ještě nikdy u neurologa nebyla. Té jsme rovnou udělali potřebná vyšetření. Přišli ale i příbuzní potencionálních pacientů a dotazovali se na prevenci a především na příznaky tohoto onemocnění, " sdělil primář oddělení.

Podle jeho slov je potřebné co nejvíce seznamovat veřejnost s nutností okamžitého zásahu při příznacích iktu. Iktus je akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou péči! Pokud si tedy myslíte, že se u Vás nebo někoho z Vašich blízkých projevily příznaky iktu, musíte rychle jednat - volejte okamžitě rychlou záchrannou pomoc na lince 155. Pokud si nejste jisti, volejte na pohotovost i při podezření na iktus.  Více informací

Neurologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod se zapojilo do projektu 30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod, který letos probíhá v řadě českých nemocnic od 28. dubna do 27. května. Hlavním cílem projektu je cílená a co největší informovanost populace o této časté a závažné nemoci. Iktus (mrtvice) je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě – hned po kardiovaskulárních onemocněních. Ročně prodělá iktus 15 milionů lidí po celém světě. Z toho asi třetina umírá a další třetina zůstává trvale postižená. V neurologii jsou CMP vůbec nejčastější  příčinou jak úmrtnosti, tak invalidity nemocných. V České republice připadá okolo 400 onemocnění na 100 000 obyvatel. V nejbližších letech je třeba počítat s výraznějším vzestupem počtu onemocnění pro nárůst starších osob v populaci, dochází ale i k posunu výskytu CMP do mladších věkových kategorií. I to je důvod, proč by naši pacienti zavčasu měli umět rozeznat příznaky CMP (čím dříve se podaří zahájit léčbu, tím větší je šance, že iktus nevyústí v dlouhodobé postižení) a především být obeznámeni s možnostmi prevence. Riziko iktu totiž můžeme výrazně snížit pomocí jednoduchých změn v životním stylu – např. nekouřit, více pohybu a zdravější strava. O tom všem chceme zájemce informovat na Dnu otevřených dveří našeho oddělení.

Za loňský rok bylo na neurologickém oddělení naší nemocnice hospitalizováno 398 pacientů s diagnostikou CMP ( z toho 201 mužů a 197 žen). Velká skupina pacientů s touto diagnostikou je však hospitalizována z různých důvodů  také na interním nebo jiném oddělení. Celkem bylo za loňský rok hospitalizováno na neurologickém oddělení 1010 pacientů – pacienti s CMP tedy tvoří zhruba 40% hospitalizovaných. (Převážně šlo o pacienty s ischemickou příhodou, pouze 30 pacientů  mělo hemorhagickou příhodu.) V loni bylo provedeno v naší nemocnici ve spolupráci s interním oddělením celkem 15 intravenosních trombolys ( moderní způsob léčby) u pacientů. Více informací