Ambulance ušní, nosní, krční


Ambulance s audiologickým pracovištěm

Lékař: z ORL oddělení
Sestra:

Andrea Teclová Dis., Zdeňka Klofáčová, Dis.

tel. 569 472 426


ORDINAČNÍ HODINY
Všeobecná ambulance
pondělí 8:00 - 12:00
úterý 13:00 - 15:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
čtvrtek 13:00 - 15:00

Počet a pořadí ošetřených pacientů z hlediska akutnosti péče určuje lékař dle personálních možností.


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.5 

NABÍZÍME

Provádíme komplexní diagnostiku a léčbu v rámci ušních, nosních a krčních onemocnění. Dále provádíme ambulantně drobné chirurgické výkony
v lokální anestézii na kůži hlavy či krku ze zdravotní indikace či kosmetických důvodů. Dále také perforaci ušního lalůčku s aplikací náúšnice.

Audiologické pracoviště poskytuje:
 • tónovou audiometrii
 • slovní audiometrii
 • tympanometrii včetně nadprahových testů
 • vyšetření otoakustických emisí (OAE) u novorozenců

Foniatrická ambulance

Lékař: MUDr. Marta Popprová 569 472 575
Sestry: Denisa Pustinová 569 472 426


ORDINAČNÍ HODINY
čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:00     MUDr. Marta Popprová
každý 1. pátek v měsíci 8:00-12:00 13:00-15:00

NABÍZÍME

 • vyšetření poruch hlasu, řeči a sluchu
 • vyšetření dětí před zažazením dítěte do logopedické třídy MŠ
 • vyšetření studentů před nástupem na pedagogický směr VŠ
 • kompletní vyšetření před přidělením sluchadla (analogové či digitální) a následná konzultační činnost
 • kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
 • vyšetření pracujících v riziku hluku
 • zhotovení individuál. otisku zvukovodu
 • poradenskou činnost s drobnými opravami sluchadel, prodej doplňkového sortimentu (baterie, atd.)

oddělení

fotogalerie

nahoru