Ambulance ušní, nosní, krční


Ambulance s audiologickým pracovištěm

Lékař: z ORL oddělení
Sestra:

Andrea Teclová Dis., Lucie Gregorová Dis., Denisa Pustinová

tel. 569 472 426


ORDINAČNÍ HODINY Aktuální info o omezení ZDE
pondělí

8:00 - 12:00

8:00 - 10:00 akutní stavy, plánované kontroly
10:00 - 12:00 konzilia
úterý 8:00 - 12:00 - operační den - ambulantní 13:00 - 15:00 - konzilia
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 mailto:-e@mbulance (doporučení od praktika)
8:00 - 10:00 akutní stavy, plánované kontroly
10:00 - 12:00 konzilia
čtvrtek 8:00 - 12:00 - operační den - ambulantní 13:00 - 15:00 - konzilia
foniatrická ambulance foniatrická ambulance
pátek NEORDINUJEME

Akutní stavy ošetřujeme průběžně. Obědová pauza 30 min. v době 12:00 – 13:00. Poslední pacient je ošetřen 30 min před koncem pracovní doby! Pořadí určuje lékař! .


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.5 

NABÍZÍME

Provádíme komplexní diagnostiku a léčbu v rámci ušních, nosních a krčních onemocnění. Dále provádíme ambulantně drobné chirurgické výkony
v lokální anestézii na kůži hlavy či krku ze zdravotní indikace či kosmetických důvodů. Dále také perforaci ušního lalůčku s aplikací náušnice.

Audiologické pracoviště poskytuje:
 • tónovou audiometrii
 • slovní audiometrii
 • tympanometrii včetně nadprahových testů
 • vyšetření otoakustických emisí (OAE) u novorozenců

Foniatrická ambulance

NABÍZÍME

 • vyšetření poruch hlasu, řeči a sluchu
 • vyšetření dětí před zažazením dítěte do logopedické třídy MŠ
 • vyšetření studentů před nástupem na pedagogický směr VŠ
 • kompletní vyšetření před přidělením sluchadla (analogové či digitální) a následná konzultační činnost
 • kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
 • vyšetření pracujících v riziku hluku
 • zhotovení individuál. otisku zvukovodu
 • poradenskou činnost s drobnými opravami sluchadel, prodej doplňkového sortimentu (baterie, atd.)

oddělení

fotogalerie

nahoru