Ambulance ušní, nosní, krční


Ambulance s audiologickým pracovištěm

Lékař: z ORL oddělení
Sestra:

Andrea Zahrádková Dis., Lucie Gregorová Dis., Denisa Pustinová

tel. 569 472 426


ORDINAČNÍ HODINY  - NUTNÉ telefonické objednání: 569 472 426

 

pondělí    7:30 - 8:30 akutní stavy / do 8:00 se nahlásit sestře! 8:30 - 9:30 plánované kontroly 9:30 - 12:00 a 13:00 - 15:00 foniatrie
úterý Operační den 13:00 - 15:00 e@mbulance
středa 7:30 - 8:30 akutní stavy / do 8:00 se nahlásit sestře! 8:30 - 9:30 plánované kontroly 9:30 - 12:00 a 13:00 - 15:00 foniatrie
čtvrtek Operační den NEORDINUJE
pátek 7:30 - 8:30 akutní stavy / do 8:00 se nahlásit sestře! 8:30 - 9:30 plánované kontroly 9:30 - 12:00 a 13:00 - 15:00 foniatrie

Obědová pauza 30 min. v době 12:00 – 13:00. Poslední pacient je ošetřen 30 min před koncem pracovní doby! Pořadí určuje lékař! .


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.5 

NABÍZÍME

Provádíme komplexní diagnostiku a léčbu v rámci ušních, nosních a krčních onemocnění. Dále provádíme ambulantně drobné chirurgické výkony
v lokální anestézii na kůži hlavy či krku ze zdravotní indikace či kosmetických důvodů. Dále také perforaci ušního lalůčku s aplikací náušnice.

Audiologické pracoviště poskytuje:
 • tónovou audiometrii
 • slovní audiometrii
 • tympanometrii včetně nadprahových testů
 • vyšetření otoakustických emisí (OAE) u novorozenců

Foniatrická ambulance

NABÍZÍME

 • vyšetření poruch hlasu, řeči a sluchu
 • vyšetření dětí před zažazením dítěte do logopedické třídy MŠ
 • vyšetření studentů před nástupem na pedagogický směr VŠ
 • kompletní vyšetření před přidělením sluchadla (analogové či digitální) a následná konzultační činnost
 • kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
 • vyšetření pracujících v riziku hluku
 • zhotovení individuál. otisku zvukovodu
 • poradenskou činnost s drobnými opravami sluchadel, prodej doplňkového sortimentu (baterie, atd.)

oddělení

fotogalerie

nahoru